Odnośniki podstawowe

Jarmark Jadwiżański

Serdecznie zapraszamy do udziału w Jarmarku Jadwiżańskim w niedzielę, w godz. 12.00 -19.00, Centrum Kultury Zamek, jak co roku, przygotowało bogaty program, w tym turnieje i obozy rycerskie, prezentacje uzbrojenia, widowiska teatralne, występy muzyczne, warsztaty dla dzieci i dorosłych, gry i zabawy historyczne, jarmark kupiecki, pokazy średniowiecznych pracowni rzemieślniczych i wiele innych. Radni Osiedla Leśnica, na stanowisku ekspozycyjnym będą oczekiwać na wnioski i uwagi mieszkańców oraz rozpoczną konsultowanie z mieszkańcami inwestycji, które powinny zostać wykonane na Osiedlu Leśnica w ramach Funduszu Osiedlowego.
Więcej informacji na stronie
www.wroclaw.pl/rozmawia
Zapraszamy na jarmark liderów osiedlowych projektów  WBO. Chętni będą mogli skorzystać ze specjalnie wydzielonego miejsca, w który zaprezentują swoje projekty i zachęcą do głosowania.
Głosowanie trwa do 7 października – oddaj głos na WBO 2019.

Wyciszenie Złotnickiej cd.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. informuje, że w ramach robót związanych z wyciszeniem nawierzchni na ul. Złotnickiej, 2.10.2019 r. ok. godz. 4:00, zmianie ulegnie oznakowanie zastępcze dla powyższej inwestycji i wdrożona zostanie tymczasowa organizacja ruchu „Etap 2 – przebudowa ulicy Złotnickiej na odcinku od zjazdu na teren zabudowy wielorodzinnej przy ul. Złotnickiej 4-10 do posesji przy Złotnickiej 11”.

Szanowni Mieszkańcy osiedli Leśnica, Stabłowice, Złotniki, Marszowice, Mokra, Nowe Żerniki, Ratyń, Żar i Żerniki Nowe!

Zarząd Osiedla Leśnica ogłasza konsultacje społeczne dotyczące pilotażu programu Fundusz Osiedlowy. Prosimy o zgłaszanie inwestycji, które Waszym zdaniem powinny zostać zrealizowane na obszarze Osiedla Leśnica w ramach programu w latach 2020-21. Szczegółowe zasady FO znajdują się na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia w zakładce Fundusz Osiedlowy. Kwota przypadająca na nasze Osiedle to 1 505 470 zł. Konsultacje rozpoczniemy od spotkania z mieszkańcami podczas dyżuru radnych na Jarmarku Jadwiżańskim, w niedzielę 6 października, w Centrum Kultury Zamek. Zachęcamy do przesyłania swoich propozycji (krótki opis z uzasadnieniem i lokalizacją - fragment mapy obszaru lub szkic), od 6 do 27 października, na adres funduszosiedlowyrolesnica@gmail.com oraz składania ich w formie pisemnej w siedzibie Rady Osiedla Leśnica przy ulicy Płońskiego 13, w poniedziałki i czwartki, od 17.00 do 19.00. Na kolejne spotkanie konsultacyjne zapraszamy do siedziby naszej rady 17 października na godz. 18.00.

Zapraszamy!

 

Spotkania przedwyborcze 2019

W związku z zapytaniami mieszkańców Osiedla, dotyczącymi możliwości zorganizowania spotkań w siedzibie Rady Osiedla z kandydatami w wyborach do sejmu i senatu w 2019 roku informujemy, że zgodnie z art. 8 § 1 ust. 1 Ustawy Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 poz.754, 1000, 1349) zabrania się prowadzenia tego typu działań na terenie administracji rządowej i samorządowej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ww. kandydaci skorzystali z takiej możliwości odpłatnie, wynajmując większe pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla np. w szkołach czy CK Zamek, w celu spotkania z się z mieszkańcami i zapoznania ich ze swoim programem.

Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza na szkolenia podstawowe Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy. Szkolenia są bezpłatne. Organizatorzy proponują nowe terminy i nowe miejsce szkoleń. Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy to cykl szkoleń dla mieszkańców Wrocławia w różnym wieku i w różnym stopniu zaawansowania wiedzy, które odbywają się w przestrzeni całego miasta we współpracy i pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Medycznego.

Wyciszenie ulicy Złotnickiej

Departament Infrastruktury i Transportu, odpowiadając na zapytanie Zarządu Osiedla informuje, że przebudowa ulicy Złotnickiej jest realizowana w ramach projektu WBO 2018 – Wyciszenie nawierzchni ulicy Złotnickiej. Zadanie realizują Wrocławskie Inwestycje, a wykonawcą prac jest firma Radpol. Prace będą prowadzone dwuetapowo i umownie mają się zakończyć 31 grudnia br. W ramach robót, oprócz wymiany nawierzchni jezdni, zostaną wykonane przejścia i azyl dla pieszych.

WBO 2019 – głosowanie

Od 20 września do 7 października odbędzie się głosowanie na projekty WBO 2019. W tym roku punkty głosowania papierowego będą wyłącznie w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do siedziby naszej rady zapraszamy mieszkańców, którzy nie wiedzą jak zagłosować lub nie mają możliwości oddania głosu przez internet – udostępnimy komputer i pomożemy oddać głos. Głosować w tym roku mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, niezależnie od wieku. Formularz do głosowania będzie dostępny od 20 września na stronie - www.wroclaw.pl/wbo.

Projekty z Osiedla Leśnica:
NR 12 Strefa wypoczynku bez granic (Stabłowice).
NR 58 Psi Park w Parku Leśnickim.
NR 62 Utwardzenie terenu przed ROD Marszowice we Wrocławiu ul. Wilkszyńska wraz ulepszeniem/powiększeniem stanowiska przystanku autobusowego linii 923.
NR 85 Skatepark w Leśnicy.
NR 111 STAWY LEŚNICKIE - rekreacja i wypoczynek dla mieszkańców Wrocławia.
NR 115 WIELOFUNKCYJNE BOISKO NA MOKRYM
NR 141 Oświetlenie ulicy Marszowickiej.
NR 144 Eko Park STABŁOWICE - etap 3 (pierwszy we Wrocławiu Park Przyjaciół Drzew).
NR 194 Las przy ul. Kosmonautów - miejsce rekreacji, wypoczynku i sportu.
NR 225 Sportowe Stabłowice.
NR 271 Boisko do piłki nożnej Nowe Żerniki.
NR 278 Plac zabaw dla młodszych dzieci w Parku Złotnickim.
NR 301 ŻERNICZANIN – park aktywności z placem zabaw i siłownią, który „rośnie” razem z dzieckiem (Nowe Żerniki).
NR 309 Taniec i akrobatyka na naszym osiedlu: Leśnica-Stabłowice-Złotniki.
NR 310 Oświetlenie górki w Parku Złotnickim.
NR 314 Flaming Wśród Róż - ogród różany na Stabłowicach - etap. 1 "Podróż do Gwiazd"
NR 353 Zielona ławka dla sąsiada - rewitalizacja skweru przy pl. Świętojańskim. Przyjazne miejsce spotkań na Leśnicy.
NR 356 ARCHIPELAG JAPOŃSKI (Żerniki, Nowe Żerniki i Wszystkie Osiedla Sąsiadujące).
NR 381 Mokrzańska-oświetlenie drogi.
Wszystkie projekty z opisami na stronie WBO.


Dzikie zwierzęta we Wrocławiu

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że w granicach miasta na stałe i okresowo bytuje wiele gatunków dzikich zwierząt. Wynika to z bogatych uwarunkowań przyrodniczych naszego miasta (sieć rzek, kompleksy leśne, pola, łąki, parki, nieużytki). Jednak jego dynamiczny rozwój, coraz częściej powoduje ingerencję w naturalne lub półnaturalne siedliska tych zwierząt. Duża ich część zmuszona jest wówczas opuścić wcześniej zajmowane tereny.

Wycinka drzew

Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje wycinkę martwych i zamierających drzew na naszym Osiedlu.  Są to drzewa stanowiące zagrożenie dla mieszkańców osiedla i uczestników ruchu drogowego. We wrześniu zaplanowano wycinkę drzew przy ulicach Wińskiej, Mydlarskiego, Starogajowej, Marszowickiej i Białej. We wszystkich przypadkach wydano właściwe decyzje - Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Negatywna odpowiedź na petycję mieszkańców

W odpowiedzi na petycję mieszkańców naszego osiedla do Prezydenta Wrocławia, w sprawie remontu ul. Trzmielowickiej, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Jajczarskiej, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UMW odpowiedział, że z uwagi na duże koszty inwestycji, gmina nie posiada środków finansowych niezbędnych do jej realizacji.
Subskrybuje zawartość