Odnośniki podstawowe

Dzikie zwierzęta we Wrocławiu

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że w granicach miasta na stałe i okresowo bytuje wiele gatunków dzikich zwierząt. Wynika to z bogatych uwarunkowań przyrodniczych naszego miasta (sieć rzek, kompleksy leśne, pola, łąki, parki, nieużytki). Jednak jego dynamiczny rozwój, coraz częściej powoduje ingerencję w naturalne lub półnaturalne siedliska tych zwierząt. Duża ich część zmuszona jest wówczas opuścić wcześniej zajmowane tereny.

Wycinka drzew

Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje wycinkę martwych i zamierających drzew na naszym Osiedlu.  Są to drzewa stanowiące zagrożenie dla mieszkańców osiedla i uczestników ruchu drogowego. We wrześniu zaplanowano wycinkę drzew przy ulicach Wińskiej, Mydlarskiego, Starogajowej, Marszowickiej i Białej. We wszystkich przypadkach wydano właściwe decyzje - Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Negatywna odpowiedź na petycję mieszkańców

W odpowiedzi na petycję mieszkańców naszego osiedla do Prezydenta Wrocławia, w sprawie remontu ul. Trzmielowickiej, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Jajczarskiej, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UMW odpowiedział, że z uwagi na duże koszty inwestycji, gmina nie posiada środków finansowych niezbędnych do jej realizacji.

W tym roku nie będzie remontu chodników w ul. Serowarskiej

ZDIUM poinformował nas, o wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej remont chodników w ciągu ul. Serowarskiej. Niestety z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Miasta, w bieżącym roku nie dojdzie do praktycznej realizacji tego zadania, zgłoszonego przez naszą Radę w 2017 roku do Programu Inwestycyjnego Rad Osiedli. Będziemy w tej sprawie interweniować.

Budowy na Nowych Żernikach

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi utrudnień, zagrożeń bezpieczeństwa i niszczenia infrastruktury osiedlowej przez wykonawców kolejnych inwestycji informuje, że pracownicy ZDiUM z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej, prowadzą kontrole oraz dyscyplinują kierowców i kierowników budów prowadzonych na osiedlu.

Dni Seniora 2019

Od 6 września do 6 października potrwa tegoroczna, jedenasta edycja wrocławskich Dni Seniora. W ciągu czterech tygodni organizatorzy zaplanowali ok. 200 różnych inicjatyw dla osób powyżej 60. roku życia. Marsz Kapeluszy, Przegląd Twórczości Senioralnej, Targi Senioralne, koncerty, bale, spektakle, bezpłatne badania, porady i konsultacje, potańcówki oraz różnorodne treningi.

Kanalizacja Lewej i Trójkątnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odpowiadając na zapytanie RO Leśnica informuje, że przygotowuje dokumenty do ponownego ogłoszenia przetargu na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lewej i Trójkątnej. Przetarg powinien zostać ogłoszony we wrześniu, a jeżeli uda się wybrać wykonawcę, to prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku.

WBO 2019

Wydział Partycypacji Społecznej informuje, że w dniach 20 września - 7 października odbędzie się głosowanie na projekty WBO 2019. W tym roku, z uwagi na zapisy ustawowe, konieczne jest identyfikowanie osób głosujących papierowo.

Konserwacja Ługowiny

Zarząd Osiedla na wniosek mieszkańców Żernik Nowych zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wykoszenie skarp rzeki Ługowiny. Nadzór Wodny we Wrocławiu PGWWP przypomniał, że konserwacja tego cieku została przeprowadzona w 2018 roku.

Bezpieczne wakacje we Wrocławiu 28 lipca - 4 sierpnia

Mamy środek lata! Wakacje to czas, kiedy świetnie się bawimy, ale także dobry czas, żeby zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Odpoczywamy nad wodą, w górach, w lesie i w mieście.

Subskrybuje zawartość