Odnośniki podstawowe

Zmiany organizacji ruchu przy budowie obwodnicy

Od piątku 31. marca, w ramach kolejnych etapów budowy obwodnicy Leśnicy, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ulicach Średzkiej i Miodowej. Na Średzkiej, w rejonie Lutyńskiej i Stefana Batorego, występują zwężenia pasa ruchu, natomiast na Miodowej ruch reguluje sygnalizacja świetlna. 

Przegląd dróg i naprawa Wyboistej

Wydział Inżynierii Miejskiej, na prośbę Zarządu Osiedla, zwrócił się do ZDiUM o przeprowadzenie monitoringu ulic osiedlowych i wykonanie niezbędnych napraw nawierzchni w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. WIM informuje również, że poprawa stanu ulicy Wyboistej została ujęta w planie eksploatacyjnym na rok 2017. O przewidywanym terminie wykonania prac zostaniemy poinformowani.  

Inicjatywy lokalne w Osiedlu Leśnica

Zespół do oceny wniosków inwestycyjnych o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych poinformował, że na swoim posiedzeniu w dniu 1.03.2017 r. pozytywnie rozpatrzył wniosek o budowę nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem na odcinku ul. Prężyckiej. Wstępny koszt zadania to 130 000 zł. Partycypacja na etapie projektowania wynosi 13 000 zł i powinna zostać wpłacona do końca maja br.

Unijne pieniądze na kolejny odcinek obwodnicy Leśnicy

Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o zwiększeniu o 1,2 mld zł puli funduszy na konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko i przyznało ponad 233 miliony zł na budowę Osi Zachodniej. Środki te pozwolą rozbudować obwodnicę Leśnicy. W planach jest przedłużenie alei Stabłowickiej do ul. Kosmonautów – do skrzyżowania z ul. Gen. Fieldorfa oraz poszerzenie Kosmonautów do dwóch jezdni, od tego skrzyżowania w stronę centrum.

Utrudnienia na Miodowej w związku z budową obwodnicy

Skanska S.A. informuje, że w ramach budowy obwodnicy Leśnicy, ze środy 22.03.2017 na czwartek 23.03.2017, w związku z przebudową ul. Miodowej, wprowadzona zostanie organizacja ruchu zastępczego polegająca na miejscowym zawężeniu pasa ruchu w kierunku Ratynia. 

Kompostowniki dla mieszkańców

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia kontynuuje program bezpłatnego udostępniania kompostowników służących do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Kompostowniki są udostępnione mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie Wrocławia.

Zmienione zasady wycinania drzew

W związku, z licznymi pytaniami mieszkańców Osiedla, w odniesieniu do nowych zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się do dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska UM Andrzeja Wąsika z prośbą o interpretację wprowadzonych zmian i praktyczne wskazówki, jak właściwie należy postępować przy wycinaniu drzew przez właścicieli nieruchomości.

WBO 2017

Do WBO 2017 zgłoszono 754 projekty – 741 elektronicznie i 13 w wersji papierowej.
Podział projektów wg kategorii: zieleń/rekreacja – 199; pieszo/rowerowe – 171; drogowe – 109; sport – 60; komunikacja zbiorowa – 54; podwórka – 39; place zabaw – 25; rewitalizacja – 24; inne – 60. Najwięcej projektów – 88 – zgłoszono w rejonie nr 1 (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie) a najmniej – 19 – w rejonie nr 11 (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały). Z Osiedla Leśnica wpłynęło 38 projektów, a 51 z całego rejonu nr 14 (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie). Teraz projekty będą weryfikowane pod względem formalnym, a w czerwcu odbędą się spotkania z liderami, na których będzie omawiane wprowadzenie ewentualnych zmian lub poprawek.

Kanalizacja Żernik Nowych cd.

MPWiK informuje, że w ramach wspólnej inwestycji z Gminą Wrocław, w lutym 2017 przystąpiono do realizacji kolejnego etapu przebudowy sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kosmonautów.

Utrudnienia na Jajczarskiej

Wykonawca projektu Ratyń IIa (Skanska) informuje, że od 28.02.2017 planowane jest rozpoczęcie robót związanych budową kanalizacji sanitarnej i sięgaczy do posesji na ulicy Jajczarskiej (odcinek od ul. Gielniaka do ul. Mleczarskiej).

Subskrybuje zawartość