Odnośniki podstawowe

W tym roku nie będzie remontu chodników w ul. Serowarskiej

ZDIUM poinformował nas, o wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej remont chodników w ciągu ul. Serowarskiej. Niestety z uwagi na brak środków finansowych w budżecie Miasta, w bieżącym roku nie dojdzie do praktycznej realizacji tego zadania, zgłoszonego przez naszą Radę w 2017 roku do Programu Inwestycyjnego Rad Osiedli. Będziemy w tej sprawie interweniować.

Budowy na Nowych Żernikach

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi utrudnień, zagrożeń bezpieczeństwa i niszczenia infrastruktury osiedlowej przez wykonawców kolejnych inwestycji informuje, że pracownicy ZDiUM z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej, prowadzą kontrole oraz dyscyplinują kierowców i kierowników budów prowadzonych na osiedlu.

Dni Seniora 2019

Od 6 września do 6 października potrwa tegoroczna, jedenasta edycja wrocławskich Dni Seniora. W ciągu czterech tygodni organizatorzy zaplanowali ok. 200 różnych inicjatyw dla osób powyżej 60. roku życia. Marsz Kapeluszy, Przegląd Twórczości Senioralnej, Targi Senioralne, koncerty, bale, spektakle, bezpłatne badania, porady i konsultacje, potańcówki oraz różnorodne treningi.

Kanalizacja Lewej i Trójkątnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odpowiadając na zapytanie RO Leśnica informuje, że przygotowuje dokumenty do ponownego ogłoszenia przetargu na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lewej i Trójkątnej. Przetarg powinien zostać ogłoszony we wrześniu, a jeżeli uda się wybrać wykonawcę, to prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku.

WBO 2019

Wydział Partycypacji Społecznej informuje, że w dniach 20 września - 7 października odbędzie się głosowanie na projekty WBO 2019. W tym roku, z uwagi na zapisy ustawowe, konieczne jest identyfikowanie osób głosujących papierowo.

Konserwacja Ługowiny

Zarząd Osiedla na wniosek mieszkańców Żernik Nowych zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wykoszenie skarp rzeki Ługowiny. Nadzór Wodny we Wrocławiu PGWWP przypomniał, że konserwacja tego cieku została przeprowadzona w 2018 roku.

Bezpieczne wakacje we Wrocławiu 28 lipca - 4 sierpnia

Mamy środek lata! Wakacje to czas, kiedy świetnie się bawimy, ale także dobry czas, żeby zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Odpoczywamy nad wodą, w górach, w lesie i w mieście.

Przebudowa Kruszcowej

Przedsiębiorstwo Pryzmat, wykonawca przebudowy ulicy Kruszcowej informuje, że rozpoczęcie prac zaplanowano na 15 lipca i w tym dniu zostanie wprowadzona organizacja ruchu zastępczego. Prace potrwają do 29 września. Poprosiliśmy PHU Pryzmat o szczegóły planowanej, zastępczej organizacji ruchu. 

Ulica będzie zamknięta (zakaz ruchu) od strony Jeleniogórskiej na odcinku ok. 200 m. Na skrzyżowaniu Kruszcowej, Tatrzańskiej i Bieszczadzkiej zostanie ustawiony znak "droga bez przejazdu" za 300 m.

 

Tablica DIP na pętli

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta odpowiedział na wniosek dotyczący zmiany ustawienia tablicy informacyjnej DIP na pętli autobusowej w Leśnicy: Po przeprowadzeniu wizji w terenie i weryfikacji dokumentacji projektowej wykazano pełną zgodność lokalizacji urządzenia z zatwierdzonym projektem oraz wytycznymi, które w tym zakresie zostały wydane.

Stop mowie nienawiści na wrocławskich osiedlach

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Integracji i Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej  zachęcają do reagowania na mowę nienawiści w przestrzeni miejskiej. Każdy, kto zauważy w najbliższym otoczeniu obraźliwe lub nawołujące do nienawiści graffiti, znaki mowy nienawiści, wulgarne sformułowania, obrazy i hasła na budynku, na przystanku itd.

Subskrybuje zawartość