Odnośniki podstawowe

Porady budowlane

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, w dniu dzisiejszym nie mogą odbyć się porady budowlane. Termin porad w marcu podamy do końca przyszłego tygodnia.

Wrocławski Trener Osiedlowy w 2017 roku

Wrocławski Szkolny Związek Sportowy jest realizatorem trzyletniego programu Gminy Wrocław „Trener Osiedlowy 2015-17” i z dniem 25.03.2017 r. rozpoczyna kolejną, 15-tą edycję tego programu. Dzięki funduszom gminy Wrocław zatrudnionych będzie 47 osób, które w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz w weekendy, prowadzić będą na wytypowanych boiskach i placach zajęcia sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą.

Dodatkowy przystanek na Dolnobrzeskiej

ZDiUM odpowiedział na wniosek w sprawie utworzenia przystanku autobusowego w okolicy ulicy Smolnej. Zdaniem urzędników, ze względu na brak oświetlenia, chodników i wąskie pobocze, nie ma możliwości utworzenia tam bezpiecznych przystanków autobusowych. Ich wykonanie byłoby możliwe po przebudowie drogi, jednak w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, do roku 2019, nie przewidziano takich działań.

Zamknięcie ulicy Białodrzewnej

Od poniedziłku 20 lutego nie można skręcić z Kosmonautów w ulicę Białodrzewną. Dojazd do Białodrzewnej i Bukowej jest możliwy od strony Grabowej i Konińskiej. Zmiana organizacji ruchu została wprowadzona ze względu na budowę kolektora ściekowego, która potrwa do lipca 2017 r. 

Wybory do rad osiedli

Kadencja 2013-2017 zakończy się 19.05.2017 r. 
Rada Miejska Wrocławia, na swojej XXXVI sesji 9 lutego br., podjęła uchwałę o przeprowadzeniu wyborów do rad osiedli Wrocławia na kolejną kadencję w niedzielę 23.04.2017 r.  

Porady prawne – 20 lutego

Bezpłatne porady prawne udzielane są w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapraszamy do siedziby RO w godzinach 17.00 - 18.00.

WBO 2017

Mieszkańcy Wrocławia, do 17 lutego, zgłosili 753 projekty. Do końca tygodnia, do publicznej wiadomości, zostaną podane wszystkie pomysły, również te wysłane pocztą.
Z naszego Osiedla, do WBO 2017, zgłoszono następujące propozycje:

KZI 2017

W czerwcu 2016 rady Osiedli złożyły Karty Zadań Inwestycyjnych do budżetu Miasta na 2017 rok, do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wnioski Osiedli zostały poddane analizie przez administrację miejską. Karty RO Leśnica zostały zaopiniowane negatywnie i nie weszły do planu wydatków. Jednocześnie otrzymaliśmy wykaz inwestycji, które zaplanowano w ramach inwestycji miejskich.

Remont ulic na Osiedlu

ZDiUM informuje, że ograniczone środki finansowe na utrzymanie dróg nie pozwalają na wykonanie naprawy nawierzchni zgłoszonych przez RO Leśnica. Naprawa dróg gruntowych w 2017 r. również zależy od pozyskania środków finansowych. Zarząd ponownie zwróci się do UM o wykonanie niezbędnych napraw na drogach naszego Osiedla.  

Subskrybuje zawartość