Odnośniki podstawowe

8.09.2018 Młodzieżowy Puchar Jesieni - Zapraszamy!

 

Co dalej z leśnickim targowiskiem?

Zarząd Osiedla Leśnica zwraca się do mieszkańców z apelem o wyrażenie swojej opinii w sprawie potrzeby utrzymania targowiska u zbiegu ulic Skoczylasa i Płońskiego. Sytuacja tego miejsca jest niestety bardzo niepewna. Wrocławskie Zrzeszenie Handlu i Usług, opiekujące się tym targowiskiem, planuje jego modernizację. Z uwagi na tę sytuację, handlowcy staną przed dylematem kontynuowania swojej działalności gospodarczej, gdyż koszty modernizacji dla wielu z nich mogą być nie do udźwignięcia. Zadajmy sobie pytania, czy zależy nam, aby miejsce to dalej funkcjonowało, a jeśli tak, to w jakim stanie technicznym? Czy często robimy i będziemy robić tam zakupy? Czekamy na Państwa maile i telefony oraz wizyty w siedzibie RO. Rozważamy też możliwość zorganizowania 19 września br. otwartego spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta, zrzeszenia, handlowców i mieszkańców. Na bieżąco będziemy informować planowanym spotkaniu. 

Rusza projekt społeczny „Koperta Życia”

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pragniemy poinformować, iż z dniem 31 sierpnia, wdrożony zostanie projekt społeczny ,,Koperta Życia’’,  w ramach zmian wprowadzonych do „Gminnego programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2014 -2018'', podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 24 maja 2018 r.

Igrzyska Sportowe Seniorów - Ziębice 2018

Zarząd Osiedla, w imieniu WCRS i fundacji „Teraz Ziębice”, organizatora Igrzysk Sportowych Seniorów - Ziębice 2018, serdecznie zaprasza wszystkich wrocławskich seniorów do udziału w tym sportowym wydarzeniu, które odbędzie się w niedzielę, 2 września 2018 r., w godz. 10.00-18.00, w Ziębicach. Celem Igrzysk jest integracja środowisk seniorów z całego Dolnego Śląska i nie tylko.

Nie będzie korekty przejścia dla pieszych na Stabłowickiej

Wydział Inżynierii Miejskiej nie przychylił się do wniosku mieszkańców w sprawie korekty usytuowania przejścia dla pieszych przez ulicę Stabłowicką w pobliżu skrzyżowania ze Starogajową. WIM informuje, że oznakowanie w rejonie skrzyżowania ulic Stabłowickiej, Jeleniogórskiej i Starogajowej jest kompletne i czytelne oraz zgodne z przepisami ruchu drogowego i projektem jego docelowej organizacji. Problemem w tym miejscu są nieprawidłowe zachowania kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów.

WBO 2018 - koniec etapu weryfikacji

Biuro ds. Partycypacji Społecznej informuje, że na stronie www.wroclaw.pl zostały opublikowane ostateczne wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do WBO 2018.

Wycinka drzew przy Kosmonautów

W związku z utrzymującą się suszą oraz prawdopodobieństwem wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych, którym towarzyszy, m.in. silny wiatr, Zarząd Zieleni Miejskiej planuje terminie 20.08 - 07.09.2018 wycinkę martwych i zamierających drzew przy ul. Kosmonautów. Chodzi o drzewa znajdujące się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców osiedla.

Lokalny Program Osłonowy - pomoc dla osób, które ponoszą wyższe koszty ogrzewania po wymianie pieców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. Nowy projekt, w ramach walki ze smogiem, ma zachęcać do wymiany pieców, poprzez wsparcie dla osób ponoszących wyższe koszty opłat za ogrzewanie systemami niskoemisyjnymi (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne akumulacyjne, olejowe - lekki olej opałowy). Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Potwierdzenia będą dokonywali pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego. Natomiast pracownicy MOPS, w wywiadzie, będą zbierali dane, wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej, do wydania decyzji administracyjnej (dochód, dokumenty, zaświadczenia itp.). Na tej podstawie wydana zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania.

 

Przystanki przy ŚDS na Szkolnej będą stałe po wakacjach

Wydział Transportu rozpatrzył pozytywnie wniosek o zmianę na "stały" statusu przystanków Ratyń-skrzyżowanie (nr 18329, 18330). Zmiana zostanie wprowadzona od 1 września, wraz z powakacyjną zmianą rozkładu jazdy.

Progi na Małopolskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na wniosek dotyczący przebudowy progów na ulicy Małopolskiej oraz poprawy bezpieczeństwa na ulicach naszego Osiedla.

Subskrybuje zawartość