Odnośniki podstawowe

Trenera Osiedlowy 2019

1.04.2019 r. rozpoczyna się kolejna edycja  programu „Trener Osiedlowy 2018/2020”. Dzięki funduszom gminy Wrocław zostanie zatrudnionych 47 osób, które w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz w weekendy, prowadzić będą bezpłatnie, na wytypowanych boiskach i placach, zajęcia sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą.

Plany kanalizacyjne Osiedla Leśnica

MPWiK informuje, że w planie inwestycyjnym na lata 2019-2023 znajdują się następujące zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla:
Leśnica etap I – rejon ul. Promenada, Skoczylasa, Kąckiej – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, roboty budowlane planowane w latach 2019-2020.

Bezpieczeństwo pieszych w Leśnicy

Zarząd Osiedla zwrócił się do Wydziału Inżynierii Miejskiej z wnioskiem o sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Leśnica i omówienie sytuacji na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa WIM. Sprawa dotyczy ulic Snycerskiej oraz Skoczylasa i Płońskiego, objętych strefą ruchu uspokojonego 30km/h.

Staże w PUP

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że prowadzi wsparcie pracodawców oraz bezrobotnych poprzez program staży - skuteczną, efektywną i sprawdzoną formę pozyskania pracowników.

Tabliczki z nazwami ulic osiedlowych

Zarząd Osiedla, zwraca się do mieszkańców z apelem o zgłaszanie osobiście, telefonicznie lub mailowo, danych o braku tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na naszym Osiedlu. Prosimy też o przekazywanie nam informacji, gdzie Państwa zdaniem powinny być zamontowane kosze na śmieci.

Wrocławskie Centrum Integracji - rekrutacja w ramach zatrudnienia socjalnego

Wrocławskie Centrum Integracji (jednostka organizacyjna Gminy Wrocław) prowadzi działania szkoleniowo-doradcze (w ramach tzw. zatrudnienia socjalnego), ukierunkowane na wsparcie osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w powrocie na rynek pracy. Zajęcia w Centrum adresowane są do osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (m.in.

Mikrogranty Młodzieżowe 2019

1 lutego ruszył nabór wniosków w ramach Programu Mikrogranty młodzieżowe we Wrocławiu! Wnioski w wersji elektronicznej lub papierowej można składać do 28 lutego 2019 r. Zostań wolontariuszem i świadomym obywatelem swojego Miasta, rozwijając współpracę w zespole, działanie projektowe oraz przedsiębiorczość. Nie czekaj aż inni zmienią świat za Ciebie.

Wrocławski Budżet Obywatelski

Do poniedziałku 4 lutego można jeszcze zgłaszać projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie informacje na stronie 
www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski 

 

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku

Ekosystem informuje, że z propozycji lokalizacji kontenerów na odpady wielkogabarytowe przesłanych przez RO Leśnica, wybrał optymalne miejsca podstawień zapewniające dostęp dla jak największej ilości mieszkańców. Spółka przypomina, że pojemniki nie są przeznaczone dla poszczególnych nieruchomości, a dla całego obszaru zabudowanego budynkami wielolokalowymi lub jednorodzinnymi.

Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Leśnicy

W poniedziałek 21. stycznia o godzinie 18.00 w siedzibie RO Leśnica odbyło się spotkanie przedstawicieli MPWiK i projektanta z mieszkańcami ulic: Skoczylasa, Promenada, Kącka i Stroma. Goście przedstawili zakres planowanej inwestycji oraz wstępny harmonogram działań związanych z projektowaniem, a następnie praktyczną jej realizacją.

Subskrybuje zawartość