Odnośniki podstawowe

WBO 2017

Trwa nabór projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Projekty można zgłaszać do 17 lutego włącznie, przez formularz zgłoszeniowy lub na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław. Projekt może zgłosić osoba pełnoletnia. Na stronie www.wroclaw.pl przedstawione zostały przykładowe, szacunkowe koszty realizacji projektów WBO.

Dyżur Radnego RM Wrocławia 13 lutego 2017

W związku z zaplanowanymi na ten tydzień posiedzeniami Komisji i Klubów Rady Miejskiej Wrocławia oraz sesją RM, dyżur radnej Grażyny Kordel został przesunięty na następny poniedziałek tj. na 13.02.2017 r. Zapraszamy do siedziby Rady Osiedla od 17.00 do 19.00.

Kontrole posesji nieprzyłączonych do kanalizacji

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że od 15.03.2017 r. będą kontynuowane kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Kontrole przeprowadzą pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Zmienione zasady wycinania drzew

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Osiedla, w odniesieniu do nowych zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się do dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Andrzeja Wąsika, z prośbą o interpretację wprowadzonych zmian i praktyczne wskazówki, jak właściwie należy postępować przy wycinaniu drzew przez właścicieli nieruchomości.

Jutro kontenery na odpady wielkogabarytowe w Złotnikach

27 stycznia (piątek) br. kontenery wielkogabarytowe będą rozstawione w Złotnikach, w następujących lokalizacjach: zbieg ulic ul. Zakopiańska/Kamiennogórska, Halicka /Kamiennogórska, Kielecka/Przemyska, Kielecka/Zakopiańska, Rawicka/Wielkopolska, plac Ciesielski, plac Kaliski. 

Program „Kawka” - warto skorzystać!

W dniu 10 stycznia 2017 r. Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosił nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014r. W roku 2017 w budżecie Miasta Wrocławia na realizację ww.

WBO 2017

Zapraszamy mieszkańców rejonu nr 14 (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie) na spotkanie informacyjne dotyczące nowej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie  odbędzie się jutro, 24 stycznia o godz. 17.00 w CK Zamek, Plac Świętojański 1. 

Uszkodzenia nawierzchni na Dolnobrzeskiej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że przeprowadzenie wizji w terenie potwierdziło uszkodzenia jezdni ulicy Dolnobrzeskiej. Stan nawierzchni bedzie monitorowany, a po stwierdzeniu suszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, wykonane zostaną niezbędne naprawy. Realizacja budowy TBS przy ul. Dolnobrzeskiej, a  wraz z nią ingerencja deweloperów w nawierzchnię, nie jest jeszcze zakończona. Prowadzone prace beda podlegały odbiorowi przez Zespół Przekazywania i Odbiorów ZDiUM.

Porady prawne – 23 stycznia

 W styczniu na porady prawne zapraszamy 23.01.17 r.

Jutro kontenery na odpady wielkogabarytowe w Leśnicy

W piątek 13 stycznia kontenery wielkogabarytowe będą rozstawione w Leśnicy w następujących lokalizacjach:
zbieg ul.Krępicka/Junacka (przy szkole),
zbieg ul. Junacka /Dolnobrzeska (na wysokości nr 58),
ul. Krępicka na wysokości nr 17,
ul. Wolska (przy parkingu),
ul. Jajczarska nr 3 (przy parku);
ul. Serowarska (przy nr 12);
ul. Płońskiego 20 (obok pojemników na szkło);
zbieg ul. Promenada/Stroma (obok bloków),
ul. Kącka (przy tunelu kolejowym),
zbieg ul. Małoszyńska/Niepierzyńska,
ul. Mokrzańska (z lewej strony przed przejazdem kolejowym),
zbieg ul. Dolnobrzeska/Prochowicka (po drugiej stronie ulicy).  

Subskrybuje zawartość