Odnośniki podstawowe

Organizacja ruchu na obwodnicy Leśnicy cd.

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na wnioski dotyczące korekt organizacji ruchu na obwodnicy. WIM informuje, że organizacja ruchu i oznakowanie na drodze i skrzyżowaniach są prawidłowe i zgodne z projektem. Zagrożeniem bezpieczeństwa jest nieprzestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami - WIM zwróci się do Wydziału Ruchu Drogowego KMP o systematyczne kontrole prędkości na alei Prezydenta Kaczorowskiego.

Konsultacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu informuje o możliwości zapoznania się z projektem aktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław i prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny dokumentu. Dokumentacja będzie dostępna w siedzibie Biura Ochrony Przyrody i Klimatu ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok.

Przystanek przy Dolnobrzeskiej

Firma Plus Inwest P. Żygadło Sp. J. poinformowała o prowadzeniu prac polegających na wykonaniu peronu przystankowego przy ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej. Czekamy na szczegółowe informacje, zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej, przystanek powinien zostać wybudowany do 30.06.2019 r.

Naprawy dróg gruntowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, odpowiadając na pismo Zarządu Osiedla w sprawie naprawy nawierzchni dróg gruntowych na Osiedlu informuje, że na wiosnę br. zostanie przeprowadzony przegląd nawierzchni dróg gruntowych Wrocławia. Realizacja napraw nawierzchni gruntowych na Osiedlu Leśnica w 2019 r. będzie uzależniona od stwierdzonego stanu i uszkodzeń ulic oraz od posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na te naprawy.

Dostęp do pojemników na odpady

Ekosystem przypomina, że do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy przygotowanie miejsc na pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów. Pojemniki można ustawić na nieruchomości sąsiedniej tylko pod warunkiem uzyskania zgody jej właściciela. Pojemniki należy rozmieszczać w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających oraz dla podmiotów odbierających odpady. 

Trenera Osiedlowy 2019

1.04.2019 r. rozpoczyna się kolejna edycja  programu „Trener Osiedlowy 2018/2020”. Dzięki funduszom gminy Wrocław zostanie zatrudnionych 47 osób, które w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz w weekendy, prowadzić będą bezpłatnie, na wytypowanych boiskach i placach, zajęcia sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą.

Plany kanalizacyjne Osiedla Leśnica

MPWiK informuje, że w planie inwestycyjnym na lata 2019-2023 znajdują się następujące zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla:
Leśnica etap I – rejon ul. Promenada, Skoczylasa, Kąckiej – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, roboty budowlane planowane w latach 2019-2020.

Bezpieczeństwo pieszych w Leśnicy

Zarząd Osiedla zwrócił się do Wydziału Inżynierii Miejskiej z wnioskiem o sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Leśnica i omówienie sytuacji na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa WIM. Sprawa dotyczy ulic Snycerskiej oraz Skoczylasa i Płońskiego, objętych strefą ruchu uspokojonego 30km/h.

Staże w PUP

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że prowadzi wsparcie pracodawców oraz bezrobotnych poprzez program staży - skuteczną, efektywną i sprawdzoną formę pozyskania pracowników.

Tabliczki z nazwami ulic osiedlowych

Zarząd Osiedla, zwraca się do mieszkańców z apelem o zgłaszanie osobiście, telefonicznie lub mailowo, danych o braku tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na naszym Osiedlu. Prosimy też o przekazywanie nam informacji, gdzie Państwa zdaniem powinny być zamontowane kosze na śmieci.

Subskrybuje zawartość