Odnośniki podstawowe

Spotkanie RO z Prezydentem Wrocławia

3. kwietnia w Ratuszu, odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla Leśnica z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem.

Punkt doradztwa energetycznego dla mieszkańców Wrocławia

Przy ulicy Hubskiej 8-16, w środy i czwartki, w godzinach 8:00 - 15:45, działa punkt konsultacyjny w zakresie doradztwa energetycznego.

Mikrogranty 2019

Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella zapraszają na drugi w tym roku nabór Mikrograntów - tym razem na inicjatywy plenerowe!

Oświetlenie Osiedla Leśnica

Wydział Inżynierii Miejskiej, odpowiadając na pismo w sprawie rozbudowy oświetlenia na Osiedlu Leśnica, informuje, że z uwagi na dużą ilość zgłaszanych potrzeb oraz na ograniczone środki finansowe w programie Budowy i przebudowy oświetlenia ulic i miejsc niebezpiecznych, w pierwszej kolejności realizowane są doświetlenia przejść dla pieszych zakwalifikowanych jako miejsca szczególnie niebezpieczne, przy szkołach, domach kultury i innych obiektach użyteczności publicznej, gdzie ze

11 maja zapraszamy na Rodzinny Flomark Osiedlowy

Rada Osiedla Leśnica, wychodząc na przeciwko oczekiwaniom mieszkańców, planuje przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, zorganizować w sobotę 11. maja br., w godzinach 12.00-16.00, Rodzinny Flomark Osiedlowy na terenie naszego osiedla, w wydzielonej części terenu będącego w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej, przy ul. Średzkiej - obok Stawów Leśnickich.

Sadzenie drzew i krzewów w Eko-Parku

Zarząd Osiedla Leśnica, w imieniu Zarządu Zieleni Miejskiej, serdecznie zaprasza mieszkańców Stabłowic i wszystkich pozostałych osiedli wchodzących w skład Osiedla Leśnica, na wspólne sadzenie drzew i krzewów w Eko-Parku przy ulicy Starogajowej, w sobotę 6 kwietnia, od godziny 10.00 do 12.00.

Przejścia dla pieszych w strefie „30”

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiadając na wniosek o utworzenie przejść dla pieszych w pobliżu parkingu i pętli na ulicy Snycerskiej oraz przy skrzyżowaniu ulic Skoczylasa i Płońskiego informuje, że sprawa została omówiona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zaopiniowana negatywnie. Przepisy dotyczące stref ruchu uspokojonego nie przewidują wyznaczania przejść dla pieszych. Wyjątek stanowią miejsca w pobliżu szkół i przedszkoli. W strefie ruchu uspokojonego pieszy ma swobodę w wyborze miejsca przejścia przez jezdnię, a kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.

Spotkanie w sprawie budowy Osi Zachodniej

W dniu 6 marca br. w siedzibie miejskiej spółki „Wrocławskie Inwestycje” odbyło się spotkanie przedstawicieli porozumienia Wrocław Zachód, Departamentu Infrastruktury i Transportu, Wydziału Inżynierii Miejskiej, biur projektowych oraz kierownictwa projektu w sprawie budowy Osi Zachodniej. Kierownik projektu z WI przedstawił stan zaawansowania prac w sprawie projektowania budowy drugiej części obwodnicy Leśnicy.

Inicjatywy lokalne w 2018 roku

Zespół do spraw inicjatyw lokalnych przy WIM informuje, że w 2018 roku Plan inicjatyw lokalnych obejmował 20 zadań, w tym 2 zadania z zakresu infrastruktury technicznej i 18 zadań drogowych. Zespół zaakceptował 7 zadań, w planie ujęto i przyznano dofinansowanie dla 7 zadań, z czego 2 zostały z planu zdjęte, ze względu na rezygnację wnioskodawców.

Subskrybuje zawartość