Odnośniki podstawowe

Spotkanie członków porozumienia Wrocław Zachód

17 stycznia w siedzibie RO Leśnica odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków porozumienia Wrocław Zachód. Na tym spotkaniu zostały omówione dotychczasowe wspólne działania oraz zaplanowano działania w 2019 roku.

Porady prawne - 28 stycznia

W styczniu bezpłatne porady prawne zostały przesunięte na ostatni poniedziałek miesiąca. Zapraszamy 28.01.19 r. od 17.00 do 18.00.

Mikrogranty 2019

Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella rozpoczynają pierwszy w tym roku nabór Mikrograntów. 23 stycznia ruszają spotkania informacyjne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem mieszkańców. W projekcie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne (także te prowadzące działalność gospodarczą oraz grupy nieformalne), młode organizacje pozarządowe (do 5 lat działalności) oraz młodzieżowe grupy nieformalne (osoby od 13 do 21 roku życia).

KAWKA + 2019

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LI/1207/18 Rady Miejskiej Wrocławia z 15 lutego 2018 r. Wnioski można składać do dnia 30.09.2019 r.

Utrudnienia na Częstochowskiej

ZDiUM informuje, że na wniosek MPWiK w dniach 14 - 28 stycznia nieprzejezdna będzie ulica Częstochowska na wysokości nr 31. Powodem utrudnień będzie czyszczenie sieci sanitarnej. Ulica Częstochowska oznakowana będzie jako ślepa bez przejazdu, na odcinku od Miechowskiej do Radomskiej.

Parkingi na Osiedlu

Wydział Inżynierii Miejskiej, odpowiadając na zapytanie o dostępność parkingów p&r na naszym Osiedlu informuje, że parkingi będą ogólnodostępne do czasu wprowadzenia na nich kontrolowanego dostępu dla osób korzystającym z komunikacji zbiorowej. Termin ten jest uzależniony od uchwalenia przez Radę Miejską Wrocławia regulaminu korzystania z takich parkingów.

Zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

 1. WBO 2019 regulowane jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D1990009...), uchwałą RMW z 13. 09. 2018 r. LXII/1440/18 ( http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LXII/1440/18) oraz niniejszymi zasadami.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych między niniejszym zasadami a ww. uchwałą decyduje brzmienie uchwały.

7.01.2019 rusza kolejna edycja WBO

Od poniedziałku 7 stycznia można zgłaszać projekty do kolejnej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zmieniły się zasady,  pod projektem muszą podpisać się dwie osoby, nie ma podziału na rejony, każdy mieszkaniec ma dwa głosy: jeden na projekt osiedlowy i jeden na projekt ponadosiedlowy. Maksymalna wartość projektu osiedlowego to 750 tys. zł, ponadosiedlowego 2 mln. Na realizację WBO przeznaczono 25 mln złotych.

Wesołych Świąt!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. 

Radni Osiedla Leśnica
 

Wycinka drzew na osiedlu cd.

Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje wycinkę martwych i zamierających drzew na naszym Osiedlu.  Chodzi o drzewa znajdujące się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców osiedla. Ostatnio do wycięcia zakwalifikowano drzewa na ulicy Wilkszyńskiej i Mokrzańskiej. ZZM prosi mieszkańców o zgłaszanie suchych drzew znajdujących się w przestrzeni publicznej i budzących ich niepokój.

Subskrybuje zawartość