Odnośniki podstawowe

Oświetlenie Osiedla Leśnica

Wydział Inżynierii Miejskiej, odpowiadając na pismo w sprawie rozbudowy oświetlenia na Osiedlu Leśnica, informuje, że z uwagi na dużą ilość zgłaszanych potrzeb oraz na ograniczone środki finansowe w programie Budowy i przebudowy oświetlenia ulic i miejsc niebezpiecznych, w pierwszej kolejności realizowane są doświetlenia przejść dla pieszych zakwalifikowanych jako miejsca szczególnie niebezpieczne, przy szkołach, domach kultury i innych obiektach użyteczności publicznej, gdzie ze

11 maja zapraszamy na Rodzinny Flomark Osiedlowy

Rada Osiedla Leśnica, wychodząc na przeciwko oczekiwaniom mieszkańców, planuje przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, zorganizować w sobotę 11. maja br., w godzinach 12.00-16.00, Rodzinny Flomark Osiedlowy na terenie naszego osiedla, w wydzielonej części terenu będącego w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej, przy ul. Średzkiej - obok Stawów Leśnickich.

Sadzenie drzew i krzewów w Eko-Parku

Zarząd Osiedla Leśnica, w imieniu Zarządu Zieleni Miejskiej, serdecznie zaprasza mieszkańców Stabłowic i wszystkich pozostałych osiedli wchodzących w skład Osiedla Leśnica, na wspólne sadzenie drzew i krzewów w Eko-Parku przy ulicy Starogajowej, w sobotę 6 kwietnia, od godziny 10.00 do 12.00.

Przejścia dla pieszych w strefie „30”

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiadając na wniosek o utworzenie przejść dla pieszych w pobliżu parkingu i pętli na ulicy Snycerskiej oraz przy skrzyżowaniu ulic Skoczylasa i Płońskiego informuje, że sprawa została omówiona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zaopiniowana negatywnie. Przepisy dotyczące stref ruchu uspokojonego nie przewidują wyznaczania przejść dla pieszych. Wyjątek stanowią miejsca w pobliżu szkół i przedszkoli. W strefie ruchu uspokojonego pieszy ma swobodę w wyborze miejsca przejścia przez jezdnię, a kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.

Spotkanie w sprawie budowy Osi Zachodniej

W dniu 6 marca br. w siedzibie miejskiej spółki „Wrocławskie Inwestycje” odbyło się spotkanie przedstawicieli porozumienia Wrocław Zachód, Departamentu Infrastruktury i Transportu, Wydziału Inżynierii Miejskiej, biur projektowych oraz kierownictwa projektu w sprawie budowy Osi Zachodniej. Kierownik projektu z WI przedstawił stan zaawansowania prac w sprawie projektowania budowy drugiej części obwodnicy Leśnicy.

Inicjatywy lokalne w 2018 roku

Zespół do spraw inicjatyw lokalnych przy WIM informuje, że w 2018 roku Plan inicjatyw lokalnych obejmował 20 zadań, w tym 2 zadania z zakresu infrastruktury technicznej i 18 zadań drogowych. Zespół zaakceptował 7 zadań, w planie ujęto i przyznano dofinansowanie dla 7 zadań, z czego 2 zostały z planu zdjęte, ze względu na rezygnację wnioskodawców.

Dzień Otwarty w DSOSW - sobota 23 marca

 

Utrudnienia na Mieroszowskiej

Firma Rotomat informuje, że na 11 marca zaplanowano wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu na potrzeby budowy przyłączy do budynku przy ul. Mieroszowskiej 29.

Organizacja ruchu na obwodnicy Leśnicy cd.

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na wnioski dotyczące korekt organizacji ruchu na obwodnicy. WIM informuje, że organizacja ruchu i oznakowanie na drodze i skrzyżowaniach są prawidłowe i zgodne z projektem. Zagrożeniem bezpieczeństwa jest nieprzestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami - WIM zwróci się do Wydziału Ruchu Drogowego KMP o systematyczne kontrole prędkości na alei Prezydenta Kaczorowskiego.

Subskrybuje zawartość