Odnośniki podstawowe

Wrocławskie Centrum Integracji - rekrutacja w ramach zatrudnienia socjalnego

Wrocławskie Centrum Integracji (jednostka organizacyjna Gminy Wrocław) prowadzi działania szkoleniowo-doradcze (w ramach tzw. zatrudnienia socjalnego), ukierunkowane na wsparcie osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w powrocie na rynek pracy. Zajęcia w Centrum adresowane są do osób bezrobotnych (bez prawa do zasiłku) lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (m.in.

Mikrogranty Młodzieżowe 2019

1 lutego ruszył nabór wniosków w ramach Programu Mikrogranty młodzieżowe we Wrocławiu! Wnioski w wersji elektronicznej lub papierowej można składać do 28 lutego 2019 r. Zostań wolontariuszem i świadomym obywatelem swojego Miasta, rozwijając współpracę w zespole, działanie projektowe oraz przedsiębiorczość. Nie czekaj aż inni zmienią świat za Ciebie.

Wrocławski Budżet Obywatelski

Do poniedziałku 4 lutego można jeszcze zgłaszać projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie informacje na stronie 
www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski 

 

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku

Ekosystem informuje, że z propozycji lokalizacji kontenerów na odpady wielkogabarytowe przesłanych przez RO Leśnica, wybrał optymalne miejsca podstawień zapewniające dostęp dla jak największej ilości mieszkańców. Spółka przypomina, że pojemniki nie są przeznaczone dla poszczególnych nieruchomości, a dla całego obszaru zabudowanego budynkami wielolokalowymi lub jednorodzinnymi.

Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Leśnicy

W poniedziałek 21. stycznia o godzinie 18.00 w siedzibie RO Leśnica odbyło się spotkanie przedstawicieli MPWiK i projektanta z mieszkańcami ulic: Skoczylasa, Promenada, Kącka i Stroma. Goście przedstawili zakres planowanej inwestycji oraz wstępny harmonogram działań związanych z projektowaniem, a następnie praktyczną jej realizacją.

Spotkanie członków porozumienia Wrocław Zachód

17 stycznia w siedzibie RO Leśnica odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków porozumienia Wrocław Zachód. Na tym spotkaniu zostały omówione dotychczasowe wspólne działania oraz zaplanowano działania w 2019 roku.

Porady prawne - 28 stycznia

W styczniu bezpłatne porady prawne zostały przesunięte na ostatni poniedziałek miesiąca. Zapraszamy 28.01.19 r. od 17.00 do 18.00.

Mikrogranty 2019

Strefa Kultury Wrocław i Fundacja Umbrella rozpoczynają pierwszy w tym roku nabór Mikrograntów. 23 stycznia ruszają spotkania informacyjne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem mieszkańców. W projekcie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne (także te prowadzące działalność gospodarczą oraz grupy nieformalne), młode organizacje pozarządowe (do 5 lat działalności) oraz młodzieżowe grupy nieformalne (osoby od 13 do 21 roku życia).

KAWKA + 2019

Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LI/1207/18 Rady Miejskiej Wrocławia z 15 lutego 2018 r. Wnioski można składać do dnia 30.09.2019 r.

Utrudnienia na Częstochowskiej

ZDiUM informuje, że na wniosek MPWiK w dniach 14 - 28 stycznia nieprzejezdna będzie ulica Częstochowska na wysokości nr 31. Powodem utrudnień będzie czyszczenie sieci sanitarnej. Ulica Częstochowska oznakowana będzie jako ślepa bez przejazdu, na odcinku od Miechowskiej do Radomskiej.

Subskrybuje zawartość