Odnośniki podstawowe

Miejskie Dni Wolontariatu 2018

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Miejskie Centrum Wolontariatu zapraszają na Miejskie Dni Wolontariatu, czyli na cykl wydarzeń organizowany w dniach od 5 listopada do 5 grudnia, we współpracy z wrocławskimi firmami odpowiedzialnymi społecznie.

Inwestycje drogowe na Osiedlu do roku 2020

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na zapytanie Zarządu o inwestycje i remonty dróg planowane na naszym Osiedlu w najbliższych latach.

Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – IV edycja

Stowarzyszenie EKO-UNIA zaprasza do aplikowania o kolejne Małe Granty. Wysokość grantu to 1500 zł, wnioski można składać do 9 listopada 2018. Granty będą przyznawane na przygotowanie i realizację działań w formie projektu. Wskazane jest, aby projekt odnosił się do trzech aspektów zrównoważonego rozwoju – ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Więcej informacji i regulamin na eko-unia.org.pl/granty/

 

Utrudnienia na Małopolskiej

ZDiUM informuje, że od 5 do 9 listopada potrwają utrudnienia w ruchu na ulicy Małopolskiej. Na wysokości numeru 18 inwestor prywatny będzie budował przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Jezdnia i chodnik będą zwężone. 

Podziękowanie dla radnej Grażyny Kordel

W związku z zakończeniem kadencji radnej Rady Miejskiej Wrocławia przez Grażynę Kordel, Rada Osiedla Leśnica składa jej serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę. Pani Grażyna, jeszcze do niedawna również radna naszej Rady, wspierała nas w bardzo wielu działaniach na rzecz mieszkańców i Rady Osiedla. Pomagała nam w prowadzeniu pilnych i ważnych spraw oraz interpelacjach mieszkańców do władz Miasta. Życzymy Pani dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w dalszej aktywności społecznej.

Została otwarta obwodnica Leśnicy

W nocy z 19 na 20 października nastąpiło zapowiadane przez spółkę Wrocławskie Inwestycje, otwarcie Obwodnicy Leśnicy na odcinku od ul. Piołunowej do ul. Osinieckiej. Tym sam pierwszy etap tego przedsięwzięcia został zrealizowany. Według danych otrzymanych od kierownika budowy firmy Skanska informujemy, że nie ulegnie zmianie przebieg drogi krajowej nr 94, do czasu wybudowania i oddania do użytku drugiej części obwodnicy tj. odcinka od ul. Jerzmanowskiej do ul.

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku

W związku z tworzeniem przez spółkę Ekosystem harmonogramu rozstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku, prosimy mieszkańców osiedla o zgłaszanie swoich propozycji (lokalizacji) do dnia 18.10.18 r. Powinno to być miejsce utwardzone, łatwo dostępne, na terenie gminnym w zarządzie ZDiUM. Zapraszamy do siedziby naszej Rady przy ul. Płońskiego 13, w poniedziałki i czwartki, w godz.17.00 – 19.00.

Nowa Konstytucja Osiedli - raport

29 września w Hotelu Tumskim, został zaprezentowany raport, który stanowić będzie podstawę dla propozycji nowego statutu rad osiedli. Przygotowany został przez zespół specjalistów z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich oraz Fundacji Dom Pokoju, we współpracy z Wrocławskim Forum Osiedlowym.

Konsultacje projektu Planu Mobilności dla Wrocławia

Biuro ds. Partycypacji Społecznej rozpoczęło konsultacje dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Dokument ten dotyczy rozwoju mobilności we Wrocławiu i w jego otoczeniu. Opracowanie jest rozwinięciem Wrocławskiej Polityki Mobilności i ma na celu określenie działań związanych z poprawą jakości życia wrocławian w kontekście komunikacji. Dokumentem towarzyszącym Planowi jest Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Jutro Schronisko dla roślin w Parku Zachodnim

Projekt „Schronisko dla roślin” pozwala na edukację proekologiczną oraz kształtowanie odpowiedzialności i troski o otaczającą nas przyrodę. To również szansa na zwiększenie bioróżnorodności na prywatnych terenach zielonych. Kolejnym plusem tego projektu jest możliwość umacniania więzi społecznych, wspólne spotkania i wymiana cennych doświadczeń oraz wiedzy.

Subskrybuje zawartość