Odnośniki podstawowe

Dzień Otwarty w DSOSW - sobota 23 marca

 

Utrudnienia na Mieroszowskiej

Firma Rotomat informuje, że na 11 marca zaplanowano wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu na potrzeby budowy przyłączy do budynku przy ul. Mieroszowskiej 29.

Organizacja ruchu na obwodnicy Leśnicy cd.

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na wnioski dotyczące korekt organizacji ruchu na obwodnicy. WIM informuje, że organizacja ruchu i oznakowanie na drodze i skrzyżowaniach są prawidłowe i zgodne z projektem. Zagrożeniem bezpieczeństwa jest nieprzestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami - WIM zwróci się do Wydziału Ruchu Drogowego KMP o systematyczne kontrole prędkości na alei Prezydenta Kaczorowskiego.

Konsultacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu informuje o możliwości zapoznania się z projektem aktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław i prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny dokumentu. Dokumentacja będzie dostępna w siedzibie Biura Ochrony Przyrody i Klimatu ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok.

Przystanek przy Dolnobrzeskiej

Firma Plus Inwest P. Żygadło Sp. J. poinformowała o prowadzeniu prac polegających na wykonaniu peronu przystankowego przy ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej. Czekamy na szczegółowe informacje, zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej, przystanek powinien zostać wybudowany do 30.06.2019 r.

Naprawy dróg gruntowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, odpowiadając na pismo Zarządu Osiedla w sprawie naprawy nawierzchni dróg gruntowych na Osiedlu informuje, że na wiosnę br. zostanie przeprowadzony przegląd nawierzchni dróg gruntowych Wrocławia. Realizacja napraw nawierzchni gruntowych na Osiedlu Leśnica w 2019 r. będzie uzależniona od stwierdzonego stanu i uszkodzeń ulic oraz od posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na te naprawy.

Dostęp do pojemników na odpady

Ekosystem przypomina, że do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy przygotowanie miejsc na pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów. Pojemniki można ustawić na nieruchomości sąsiedniej tylko pod warunkiem uzyskania zgody jej właściciela. Pojemniki należy rozmieszczać w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających oraz dla podmiotów odbierających odpady. 

Trenera Osiedlowy 2019

1.04.2019 r. rozpoczyna się kolejna edycja  programu „Trener Osiedlowy 2018/2020”. Dzięki funduszom gminy Wrocław zostanie zatrudnionych 47 osób, które w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz w weekendy, prowadzić będą bezpłatnie, na wytypowanych boiskach i placach, zajęcia sportowo – rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą.

Plany kanalizacyjne Osiedla Leśnica

MPWiK informuje, że w planie inwestycyjnym na lata 2019-2023 znajdują się następujące zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej na obszarze osiedla:
Leśnica etap I – rejon ul. Promenada, Skoczylasa, Kąckiej – dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, roboty budowlane planowane w latach 2019-2020.

Bezpieczeństwo pieszych w Leśnicy

Zarząd Osiedla zwrócił się do Wydziału Inżynierii Miejskiej z wnioskiem o sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Leśnica i omówienie sytuacji na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa WIM. Sprawa dotyczy ulic Snycerskiej oraz Skoczylasa i Płońskiego, objętych strefą ruchu uspokojonego 30km/h.

Subskrybuje zawartość