Odnośniki podstawowe

Barierki i pasy na Mokrzańskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że barierki odgradzające ciąg pieszy na wysokości numerów 16-18 zostały zdemontowane na czas budowy budynków mieszkalnych i zostaną odtworzone z uwzględnieniem wjazdów do tych budynków. Oznakowanie przejścia dla pieszych na ulicy Mokrzańskiej zostanie wyniesione w terenie w pierwszym półroczu przyszłego roku i jest to uzależnione od środków posiadanych przez ZDiUM oraz od warunków pogodowych.

Petycja w sprawie przejścia na ulicy Wolskiej

Departament Infrastruktury i Gospodarki odpowiedział na petycję mieszkańców dotyczącą zmiany organizacji ruchu w pasie drogowym ulicy Wolskiej i wyniesienia przejścia dla pieszych przy bocznym wejściu do kościoła pw. św. Jadwigi Śl. Analiza terenowo-prawna oraz wizja w terenie wykazały, że na ulicy Wolskiej wprowadzono strefę ruchu uspokojonego. W latach 2013-17 nie miała tam miejsca żadna kolizja ani wypadek z udziałem pieszych.

Odbyła się III Wigilia Leśnicka

W niedzielę 16 grudniu br., zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Leśnica oraz projektem zatwierdzonym przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, odbyła się już III Wigilia Leśnicka dla mieszkańców osiedla, w tym szczególnie dla osób samotnych i będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Zapraszamy na III Wigilię Leśnicką

 

Zmiany ustawienia świateł na DK 94

ZDiUM informuje, że w środę 12 grudnia planowane jest wprowadzenie zmian w pracy sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach:
- Średzka - Dolnobrzeska (usprawnienie przejazdu ulicą Dolnobrzeską)
- Kosmonautów - Fieldorfa (usprawnienie wyjazdu z ulicy Fieldorfa).
Zmiany będą wdrożone w godzinach południowych.

Organizacja ruchu na obwodnicy

Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że zmiana przebiegu drogi krajowej 94 wymaga decyzji Ministerstwa Infrastruktury, która z uwagi na stanowisko GDDKiA, do czasu połączenia z ulicą Kosmonautów nie jest do uzyskania. GDDKiA nie wyraziła zgody na korektę oznakowania węzłów Wrocław Stadion i Wrocław Lotniskom.in. z uwagi na fakt opłat dla pojazdów ciężarowych.

Bezpłatne taksówki dla seniorów

Z taksówek dla seniorów mogą korzystać osoby, które ukończyły 75. rok życia i są użytkownikami Wrocławskiej Karty Seniora. Celem darmowej podróży może być wizyta w urzędzie lub u lekarza specjalisty. Seniorzy bezpłatne przejazdy mogą zamówić do końca tego roku maksymalnie 4 razy, a w nowym roku dwa razy w miesiącu. Osoba zainteresowana programem Taxi75+ powinna najpierw zgłosić się z dowodem osobistym do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl.

Nowy Prezydent Wrocławia - gratulacje

Nowy Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, na I sesji Rady Miejskiej Wrocławia 19 listopada 2018 roku, w Sali Wielkiej Ratusza, złożył uroczyste ślubowanie. Serdecznie gratulujemy wyboru na Urząd Prezydenta Wrocławia. Życzymy Prezydentowi wielu sukcesów oraz aby ta zaszczytna funkcja publiczna, przysporzyła wielu powodów do zadowolenia, dając poczucie dumy i dobrze spełnionego obowiązku. Wyrażamy nadzieję, że zaufanie jakim został obdarzony zostanie w pełni wykorzystane do realizacji wyzwań stojących przed Wrocławiem oraz dla dobra jego mieszkańców. Liczymy też na wsparcie Prezydenta dla rad osiedli oraz osiedlowych społeczności. W życiu prywatnym życzymy Prezydentowi dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, odporności na trudy sprawowanego urzędu oraz umiejętnego godzenia obowiązków z życiem rodzinnym.

Nowa Rada Miejska Wrocławia

19 listopada, na pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia VIII kadencji (2018-2023), nowo wybrani radni miejscy, w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego oraz trzech jego zastępców. Przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia został Jarosław Charłampowicz, a jego zastępcami Dorota Galant, Bartłomiej Ciążyński i Łukasz Olbert.

Ścieżka plac Kaliski - Kościańska

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta odpowiedział na wniosek mieszkańców dotyczący możliwości utworzenia utwardzonej ścieżki pieszo-rowerowej łączącej plac Kaliski z ulicą Kościańską. ZDiUM obecnie nie planuje wykonania takiej drogi. Inwestorzy sąsiednich budów zostali zobowiązani tylko do budowy ulicy Kościańskiej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu lokalizację ciągu pieszego oraz nie wyklucza powstania drogi rowerowej.

Subskrybuje zawartość