Odnośniki podstawowe

Mikrogranty młodzieżowe

Do 15 września można składać wnioski projektów w ramach kolejnego naboru Mikrograntów młodzieżowych. Można otrzymać 1000 zł na projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne, ekologiczne itd. Projekty złożone we wrześniu będą realizowane od 10 grudnia br. Wnioskodawcami mogą być młodzieżowe grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób w wieku 13-21 lat, mieszkających i/lub uczących się we Wrocławiu (w tym jeden lider, osoba pełnoletnia).

Wszystkie informacje dostępne na: www.sektor3.wroclaw.pl
 

8.09.2018 Młodzieżowy Puchar Jesieni - Zapraszamy!

 

Co dalej z leśnickim targowiskiem?

Zarząd Osiedla Leśnica zwraca się do mieszkańców z apelem o wyrażenie swojej opinii w sprawie potrzeby utrzymania targowiska u zbiegu ulic Skoczylasa i Płońskiego. Sytuacja tego miejsca jest niestety bardzo niepewna. Wrocławskie Zrzeszenie Handlu i Usług, opiekujące się tym targowiskiem, planuje jego modernizację. Z uwagi na tę sytuację, handlowcy staną przed dylematem kontynuowania swojej działalności gospodarczej, gdyż koszty modernizacji dla wielu z nich mogą być nie do udźwignięcia. Zadajmy sobie pytania, czy zależy nam, aby miejsce to dalej funkcjonowało, a jeśli tak, to w jakim stanie technicznym? Czy często robimy i będziemy robić tam zakupy? Czekamy na Państwa maile i telefony oraz wizyty w siedzibie RO. Rozważamy też możliwość zorganizowania 19 września br. otwartego spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta, zrzeszenia, handlowców i mieszkańców. Na bieżąco będziemy informować planowanym spotkaniu. 

Rusza projekt społeczny „Koperta Życia”

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pragniemy poinformować, iż z dniem 31 sierpnia, wdrożony zostanie projekt społeczny ,,Koperta Życia’’,  w ramach zmian wprowadzonych do „Gminnego programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2014 -2018'', podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 24 maja 2018 r.

Igrzyska Sportowe Seniorów - Ziębice 2018

Zarząd Osiedla, w imieniu WCRS i fundacji „Teraz Ziębice”, organizatora Igrzysk Sportowych Seniorów - Ziębice 2018, serdecznie zaprasza wszystkich wrocławskich seniorów do udziału w tym sportowym wydarzeniu, które odbędzie się w niedzielę, 2 września 2018 r., w godz. 10.00-18.00, w Ziębicach. Celem Igrzysk jest integracja środowisk seniorów z całego Dolnego Śląska i nie tylko.

Nie będzie korekty przejścia dla pieszych na Stabłowickiej

Wydział Inżynierii Miejskiej nie przychylił się do wniosku mieszkańców w sprawie korekty usytuowania przejścia dla pieszych przez ulicę Stabłowicką w pobliżu skrzyżowania ze Starogajową. WIM informuje, że oznakowanie w rejonie skrzyżowania ulic Stabłowickiej, Jeleniogórskiej i Starogajowej jest kompletne i czytelne oraz zgodne z przepisami ruchu drogowego i projektem jego docelowej organizacji. Problemem w tym miejscu są nieprawidłowe zachowania kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów.

WBO 2018 - koniec etapu weryfikacji

Biuro ds. Partycypacji Społecznej informuje, że na stronie www.wroclaw.pl zostały opublikowane ostateczne wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do WBO 2018.

Wycinka drzew przy Kosmonautów

W związku z utrzymującą się suszą oraz prawdopodobieństwem wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych, którym towarzyszy, m.in. silny wiatr, Zarząd Zieleni Miejskiej planuje terminie 20.08 - 07.09.2018 wycinkę martwych i zamierających drzew przy ul. Kosmonautów. Chodzi o drzewa znajdujące się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców osiedla.

Lokalny Program Osłonowy - pomoc dla osób, które ponoszą wyższe koszty ogrzewania po wymianie pieców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. Nowy projekt, w ramach walki ze smogiem, ma zachęcać do wymiany pieców, poprzez wsparcie dla osób ponoszących wyższe koszty opłat za ogrzewanie systemami niskoemisyjnymi (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne akumulacyjne, olejowe - lekki olej opałowy). Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Potwierdzenia będą dokonywali pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego. Natomiast pracownicy MOPS, w wywiadzie, będą zbierali dane, wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej, do wydania decyzji administracyjnej (dochód, dokumenty, zaświadczenia itp.). Na tej podstawie wydana zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania.

 

Przystanki przy ŚDS na Szkolnej będą stałe po wakacjach

Wydział Transportu rozpatrzył pozytywnie wniosek o zmianę na "stały" statusu przystanków Ratyń-skrzyżowanie (nr 18329, 18330). Zmiana zostanie wprowadzona od 1 września, wraz z powakacyjną zmianą rozkładu jazdy.

Subskrybuje zawartość