Odnośniki podstawowe

Naprawy krawężników na Stabłowickiej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że przeprowadzono przegląd chodników na ulicy Stabłowickiej. Z uwagi na duży zakres uszkodzeń krawężników, planowane jest wykonanie napraw w miejscach najbardziej tego wymagających. ZDiUM jednocześnie stara się o pozyskanie środków na kompleksową wymianę zniszczonych krawężników.

Festyn osiedlowy - 9 czerwca

 

Kolejne spotkanie sygnatariuszy Wrocław Zachód

29 maja br., tym razem w siedzibie RO Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn., odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli zachodnich osiedli Wrocławia, w ramach podpisanego w listopadzie 2017 r. porozumienia Wrocław Zachód. Na wstępie spotkania podzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami z tymczasowego uruchomienia części obwodnicy Leśnicy.

Nadzór nad inwestycjami na Osiedlu

Na mocy ustawy o drogach publicznych, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zawiera porozumienia z inwestorami, odnośnie czystości nawierzchni ulic i chodników w pobliżu inwestycji, jak również naprawy uszkodzeń powstałych podczas obsługi komunikacyjnej budów. Pracownicy ZDiUM, współpracując z Policją, prowadzili liczne kontrole na ulicach Nowych Żernik i w ich wyniku pas drogowy był porządkowany.

Odbył się Stabłowicki bieg po zdrowie

3 czerwca br. odbył się pierwszym w historii naszego Osiedla Stabłowicki bieg po zdrowie, który wspierał akcję dobroczynną i organizowany był również dla uczczenia Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski. W biegu o długości 4,2 km wzięło udział 40 osób. Zwycięzcom wręczono statuetki i cenne nagrody, a każdy uczestnik otrzymał okolicznościową pamiątkę - monetę rocznicową z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nie będzie progów na Kościańskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej, po analizie bezpieczeństawa w oparciu o dane Policji, ocenie lokalizacji i sytuacji ruchowej oraz potrzeb w zakresie budowy progów na terenie miasta poinformował, że nie znajduje uzasadnienia dla ujęcia ulicy Kościańskiej w planach budowy progów zwalniających. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że kontenery na odpady wielkogabarytowe, rozstawiane na naszym Osiedlu, powinny być po napełnieniu wywożone i podstawiane ponownie. Jeżeli przed upływem trzech dni od ustawienia pojemnika zapełni się on całkowicie, należy zgłosić ten fakt do Ekosystemu lub firmy Chemeko, która powinna wymienić przepełniony kontener. Wystarczy zadzwonić do BOK Ekosystem 71 75 86 911-14 lub Chemeko 71 349 90 71. 

Zapraszamy na Partnerski Festyn Osiedlowy – 9 czerwca br.

Informujemy, że w ramach partnerstwa lokalnego, 9 czerwca br. w godz. 10.00-16.00 odbędzie się, na terenie jednostki wojskowej przy ul. Trzmielowickiej, festyn osiedlowy pn. „Z rodziną na festynie”, połączony ze świętem 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji i niespodzianek oraz poczęstunek wojskowy.

Usunięto pomnik przy ul. Trzmielowickiej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, Zarząd Osiedla informuje, że w dniu 16.05.18 r. został usunięty pomnik ku czci Armii Czerwonej znajdujący się przy ul. Trzmielowickiej (obok cmentarza komunalnego).

Subskrybuje zawartość