Odnośniki podstawowe

Dzisiaj porady budowlane

W każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godz.17:00 – 18:00, w RO udzielane są porady budowlane, architektoniczne i urbanistyczne. Uzyskacie Państwo pomoc
i doradztwo z zakresu architektury, administracji budowlanej, ochrony zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego, estetyki oraz ogólnie geodezji
i ochrony środowiska. Zapraszamy!

I Wigilia Leśnicka – 18 grudnia 2016

Zarząd Osiedla Leśnica serdecznie zaprasza mieszkańców Osiedla na „I Wigilię Leśnicką”. Spotkanie to odbędzie się w niedzielę 18 grudnia i rozpocznie się o godz.16.00 na tarasach Zamku. Jest ono otwarte i adresowane przede wszystkim do osób starszych, samotnych i potrzebujących. W świątecznej atmosferze, przy choince, będzie można posłuchać kolęd, spróbować  potraw wigilijnych oraz wspólnie i wesoło spędzić czas.

Dzisiaj dyżur Radnej RM Wrocławia

Rada Osiedla Leśnica, w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, organizuje dyżury radnego Rady Miejskiej Wrocławia. 
Zapraszamy od 17.00 do 19.00 na dyżur z udziałem radnej Grażyny Kordel.

MAM – Mobilny Asystent Mieszkańca

MAM to aplikacja dzięki której, w łatwy i szybki sposób, możemy poinformować odpowiednie służby o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu miejskiej infrastruktury.

Udogodnienia dla niewidomych w UM

W budynku Urzędu Miejskiego na pl. Nowy Targ 1-8 zamontowano urządzenia oraz oznaczenia poziome dla osób z dysfunkcją wzroku. Przy wejściu głównym zamontowano terminal z informacją o obiekcie, który zawiera wypukły plan obiektu, system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy brajlowskie poszczególnych elementów panelu oraz druk powiększony z kontrastowym układem graficznym, który ma służyć wszystkim użytkownikom budynku.

Spotkanie informacyjne w zakresie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że z inicjatywy mieszkańców ul. Trzmielowickiej (od nr 50), Gielniaka i Jajczarskiej w poniedziałek 05.12. br. odbędzie się spotkanie informacyjne z projektantem dotyczące planowanego podłączenia mieszkańców do kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Ratyń IIa i wykonania takich projektów przyłączy.

Wycinka drzew przy ul. Złotnickiej

W związku z zapytaniami mieszkańców Złotnik dotyczącymi wycięcia drzew na działce przy
ul. Złotnickiej, Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że wycinka została przeprowadzona
w związku z budową drogi w ciągu ulicy Kościańskiej. W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Nowe terminy w Żernikach Nowych

Wrocławskie Inwestycje informują, że odcinek ulicy Grabowej do numeru 50 będzie wykonany w całości do 1.03.2017 r. Zaktualizowany harmonogram robót przewiduje miesięczną przerwę w robotach w okresie zimowym – w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych roboty będą kontynuowane. Na ulicy Bukowej i Białodrzewnej wszystkie prace powinny zostać zakończone w drugiej połowie grudnia br.

Wysypisko śmieci na ulicy Piołunowej

Wydział Środowiska i Rolnictwa, odpowiadając na pytania mieszkańców i RO informuje, że w sprawie odpadów gromadzonych na działce przy ulicy Piołunowej prowadzone są procedury zmierzające do wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnych, nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do składowania.

Porady prawne – 21 listopada

Bezpłatne porady prawne udzielane są w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapraszamy do siedziby RO w godzinach 17.00 - 18.00.

Subskrybuje zawartość