Odnośniki podstawowe

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku

W związku z tworzeniem przez spółkę Ekosystem harmonogramu rozstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku, prosimy mieszkańców osiedla o zgłaszanie swoich propozycji (lokalizacji) do dnia 18.10.18 r. Powinno to być miejsce utwardzone, łatwo dostępne, na terenie gminnym w zarządzie ZDiUM. Zapraszamy do siedziby naszej Rady przy ul. Płońskiego 13, w poniedziałki i czwartki, w godz.17.00 – 19.00.

Nowa Konstytucja Osiedli - raport

29 września w Hotelu Tumskim, został zaprezentowany raport, który stanowić będzie podstawę dla propozycji nowego statutu rad osiedli. Przygotowany został przez zespół specjalistów z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich oraz Fundacji Dom Pokoju, we współpracy z Wrocławskim Forum Osiedlowym.

Konsultacje projektu Planu Mobilności dla Wrocławia

Biuro ds. Partycypacji Społecznej rozpoczęło konsultacje dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Dokument ten dotyczy rozwoju mobilności we Wrocławiu i w jego otoczeniu. Opracowanie jest rozwinięciem Wrocławskiej Polityki Mobilności i ma na celu określenie działań związanych z poprawą jakości życia wrocławian w kontekście komunikacji. Dokumentem towarzyszącym Planowi jest Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Jutro Schronisko dla roślin w Parku Zachodnim

Projekt „Schronisko dla roślin” pozwala na edukację proekologiczną oraz kształtowanie odpowiedzialności i troski o otaczającą nas przyrodę. To również szansa na zwiększenie bioróżnorodności na prywatnych terenach zielonych. Kolejnym plusem tego projektu jest możliwość umacniania więzi społecznych, wspólne spotkania i wymiana cennych doświadczeń oraz wiedzy.

Małoszyńska - zajęcie jezdni

ZDiUM informuje, że od 1 do 8 października na ulicy Małoszyńskiej, na wysokości nr 13a jezdnia będzie zawężona. Polska Spółka Gazownictwa będzie prowadzić roboty przy budowie przyłącza gazowego.

 

Zapadły decyzje dotyczące dalszych losów osiedlowego targowiska

17. września w siedzibie RO przy ul. Płońskiego 13, odbyło się otwarte spotkanie dotyczące najbliższej przyszłości targowiska u zbiegu ulic Skoczylasa i Płońskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta Wrocławia, Prezes Zrzeszenia Handlu i Usług oraz przedstawiciele handlowców i radni osiedla.

Wymiana zwrotnicy na pętli

ZDiUM informuje, że od nocy z 28 na 29 września do godziny 12:00 w sobotę, potrwa wymiana zwrotnicy na pętli tramwajowej Leśnica. Na czas niezbędny do wykonania prac konieczne jest wstrzymanie ruchu tramwajów na pętli. Jak informuje Wydział Transportu UM tramwaje linii 3, 10 i 20 będą kursowały w skróconej relacji do Pilczyc, a pomiędzy Pilczycami i Leśnicą zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa 710. 

Przebudowa parkingu p&r przy pętli

W poniedziałek 24 września rozpoczną się  roboty budowlane na parkingu p&r w ramach zadania: Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu. Przewidywany termin zakończenia prac - 31.10.2018 r.

Dlaczego Hala Leśnicka stoi pusta?

W związku z zapytaniami mieszkańców wyjaśniamy, że właścicielem Hali Leśnickiej znajdującej się przy ul. Średzkiej, będącej jeszcze kilka lat temu miejscem działalności gospodarczej lokalnych kupców, jest obecnie spółka z Poznania. Rada Osiedla nie ma wpływu na obecny sposób użytkowania hali. Ubolewamy, że obiekt ten, wraz otaczającym terenem, ulega degradacji i nie służy mieszkańcom osiedla, a handlowcy muszą prowadzić działalność na starym targowisku. W tej sprawie zwróciliśmy się UMW i oczekujemy wyjaśnienia.

Co dalej z leśnickim targowiskiem - spotkanie 17.09.18

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami handlowców, Biura Rozwoju Gospodarczego UMW oraz Zrzeszenia Handlu i Usług we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 17 września o godz. 17.00. w siedzibie RO przy ul. Płońskiego 13 i będzie dotyczyć dalszych losów targowiska u zbiegu ulic Skoczylasa i Płońskiego.

Subskrybuje zawartość