Odnośniki podstawowe

Progi na Małopolskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na wniosek dotyczący przebudowy progów na ulicy Małopolskiej oraz poprawy bezpieczeństwa na ulicach naszego Osiedla.

Park ESK – Emocje-Sport-Kultura

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do organizacji wydarzeń w ramach projektu Park ESK – Emocje-Sport-Kultura. Ideą projektu jest zachęcenie do aktywnego trybu życia, spędzanie czasu w parkach, organizacja własnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych. Tegoroczna edycja trwa do 30 września w 10-ciu zielonych miejscach Wrocławia, w naszym osiedlu jest to Park Leśnicki przy CK Zamek.

Po przebudowie peronów na pętli

26 czerwca odbył się komisyjny odbiór prac po wykonaniu przebudowy peronów na pętli tramwajowej w Leśnicy. Przypominamy, że celem nadrzędnym tej przebudowy była poprawa przepustowości pętli oraz komfortu obsługi i bezpieczeństwa pasażerów poprzez zapewnienie wysadzania pasażerów z trzech pojazdów tramwajowych równocześnie.

Wrocławski Rower Miejski - raport z konsultacji

Na podstawie konsultacji  przeprowadzonych z mieszkańcami i radami Osiedli, Miasto przygotowuje się do przetargu i rozwoju systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Zwiększenie ilości rowerów i stacji będzie realizowane od wiosny 2019 r. Ilość rowerów wzrośnie do 2000, a stacji do 200. Do realizacji wytypowano lokalizacje spełniające następujące wymagania: wysoka gęstość zaludnienia; zróżnicowana funkcja obszaru (np. zamieszkanie, praca, usługi, edukacja); integracja z komunikacją zbiorową; dobra współpraca z sąsiadującymi stacjami/systemem; istniejąca infrastruktura rowerowa, umożliwiająca komfortowe poruszanie się. Na naszym Osiedlu powstaną następujące stacje WRM: Kosmonautów-Nowe Żerniki, Kosmonautów-Szpital, Kosmonautów-Boguszowska, Średzka-Dolnobrzeska, Prochowicka-Dolnobrzeska, Leśnica-Stacja kolejowa, Leśnica-Pętla tramwajowa, Stabłowice-Wojanowska,Arbuzowa.

 

Ekopark na Stabłowicach - konsultacje do 9 lipca

Do 9 lipca Fundacja Ekorozwoju zbiera opinie dotyczące koncepcji zagospodarowania polany między ulicami Jeleniogórską a Starogajową. Ekopark będzie budowany w ramach Zielonego WBO – projekt nr 631. Środki pozyskane z WBO pozwolą na zrealizowanie pierwszego etapu zagospodarowania terenu -  możliwe będą nasadzenia i ułożenie części ścieżek spacerowych. Uwagi i opinie prosimy kierować na adres konsultacje@um.wroc.pl 

Więcej informacji i koncepcja zagospodarowania są dostępne na stronie
Wrocław Rozmawia

Nie dla nowej linii Leśnica - Centrum

Wydział Transportu negatywnie odpowiedział na wniosek mieszkanki w sprawie utworzenia dodatkowej linii autobusowej z Leśnicy, przez Złotniki do placu Jana Pawła II. WTR informuje, że zgodnie z polityką Miasta, unika się kursowania autobusów po trasach linii tramwajowych. Komunikacja tramwajowa zapewnia połączenie z centrum miasta poprzez jazdę wydzielonym torowiskiem. Wprowadzenie linii autobusowej wiązałoby się z dużą nieregularnością połączenia, w związku z warunkami ruchowymi panującymi na trasie przejazdu. 
W sytuacjach awaryjnych – kolizje, brak prądu itd. – przewoźnik tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, jest zobowiązany do zapewnienia komunikacji zastępczej do czasu przywrócenia ruchu tramwajowego. 

Przystanki Ciechocińska

Wydział Transportu, po sprawdzeniu statystyk zatrzymań linii 101 na przystankach "Ciechocińska" przy ulicy Jeleniogórskiej, przychylił się do prośby o zmianę na "stały" statusu tych przystanków (nr 18125, 18126).  W związku z tym, od 23 czerwca, zmienił się też rozkład jazdy dla linii  923.

Sygnalizacja świetlna na alei Śląskiej

Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że komisja ds. sygnalizacji świetlnej negatywnie zaopiniowała  wniosek mieszkańca Osiedla Leśnica dotyczący włączenia od godzin porannych sygnalizacji na skrzyżowaniu al. Śląskiej z ulicą Warciańską i Lotniczą. WIM uważa, że przy niewielkim natężeniu ruchu panującym na tym skrzyżowaniu, zmiana doprowadziłaby do tego, że piesi, rowerzyści i kierowcy, nie widząc innych uczestników ruchu, łamaliby przepisy jadąc i idąc na czerwonym świetle. 

Kanalizacja Lewej i Trójkątnej

MPWiK informuje, że ze względu na przedłużające się procedury dotyczące uzyskania uzgodnień w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, projektant kanalizacji sanitarnej w ulicy Lewej i Trójkątnej, złożył wniosek o kolejny aneks terminowy. Wstępnie zaakceptowany termin to 15 października 2018 r.

Budowa nawierzchni Kruszcowej - inicjatywa lokalna

Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że w związku z wnioskiem mieszkańców, dotyczącym budowy nawierzchni tymczasowej ulicy Kruszcowej, przeprowadzono badania geotechniczne terenu przewidzianego pod budowę drogi. Stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych i grunty wysadzinowe o bardzo niskiej klasie przepuszczalności, co w praktyce nie daje możliwości rozsączania wód opadowych.

Subskrybuje zawartość