Odnośniki podstawowe

04.06.2017 - 13:13

Pierwszą sesję Rady Osiedla Leśnica VII Kadencji otworzyła, Radna RM Wrocławia Grażyna Kordel, która przywitała zebranych w Sali Sesyjnej i poinformowała, że została wskazana przez przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Jacka Ossowskiego do prowadzenia obrad do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Leśnica. Odczytała porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji oraz poprosiła o sporządzenie protokołu z sesji.

04.06.2017 - 13:12

___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

04.06.2017 - 13:11

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLV posiedzenia RO.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
Inwestycje:
Projekt Ratyń I - trwają prace końcowe, poprawki i malowanie oznakowania poziomego. Czekamy na informację o odbiorach, które powinny odbyć się w przyszłym tygodniu.

25.05.2017 - 11:09

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych, pogratulował wyboru radnym, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję i poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLIV posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

11.05.2017 - 13:56

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Zbigniew Mianowski, który poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLIII posiedzenia RO z dnia 27.02.2017 r.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
W Żernikach Nowych zamknięto kolejny odcinek ulicy Grabowej, na odcinku od strony Kosmonautów położono już wszystkie sieci  i rozpoczęło się układanie podbudowy pod nowe nawierzchnie.

11.05.2017 - 13:45

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLII posiedzenia RO.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

01.03.2017 - 01:43

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLI posiedzenia RO.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

01.03.2017 - 01:22

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
Inwestycje:
Projekt Ratyń I – trwają prace końcowe, układane są nawierzchnie, porządkowane chodniki i pobocza. Otrzymaliśmy potwierdzenie o uwzględnieniu przedstawicieli rady w komisji odbiorowej. Odbiór inwestycji nastąpi prawdopodobnie po Nowym Roku.

08.01.2017 - 02:23

Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.

07.01.2017 - 21:56

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który poprosił zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu: