Odnośniki podstawowe

27.01.2019 - 22:22

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik. Przywitał zebranych i odczytał uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego RO Leśnica Damiana Janczaka. Przywitał na sesji Krzysztofa Skrypaka, który uzyskał kolejno największą ilość głosów i wyraził zgodę na objęcie mandatu. Nowy radny złożył ślubowanie, a radni przyjęli uchwałę o wstąpieniu na zwolnione miejsce.

27.01.2019 - 22:07

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski. Przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum, poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:

09.09.2018 - 23:07

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum, poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:
>Trwają intensywne prace przy ostatnim odcinku obwodnicy Leśnicy (os. Jerzmanowo). Zgodnie z planem, ich zakończenie powinno nastąpić jesienią br.

09.09.2018 - 23:04

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał  zebranych. W związku z brakiem kworum, przewodniczący poprosił Zarząd o przedstawienie spraw bieżących:

09.09.2018 - 22:58

>Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał  radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, program przyjęto jednogłośnie.
>Następnie prowadzący poprosił o przyjęcie protokołu z XII sesji RO z 26.03.2018 r. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:

03.05.2018 - 13:53

> Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał radnych oraz gości – radną Rady Miejskiej Wrocławia Grażynę Kordel i mieszkankę Stabłowic, która przybyła na sesję w związku w wnioskiem mieszkańców dotyczącym nadania nazwy sięgaczowi ulicy Góreckiej.

15.04.2018 - 22:51

 > Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący RO Leśnica Józef Piskorski, który przywitał radnych, poprosił o przyjęcie programu posiedzenia i protokołu z X sesji RO.
> Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:
- J.A. Kułacz otrzymał zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się 28. lutego w Komisariacie w Leśnicy. Na spotkaniu podsumowana zostanie ubiegłoroczna współpraca Policji z samorządem lokalnym.

13.03.2018 - 10:37

> Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący RO Leśnica Józef Piskorski, który przywitał radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia i protokołu z IX sesji RO.
> Sprawy bieżące omówił Przewodniczący Zarządu:
• Otrzymaliśmy zawiadomienie o udzieleniu MPWiK S.A. pozwolenia na odwodnienie wykopów, w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Będkowskiej, Sulistrowskiej, Jaźwińskiej i Strzeblowskiej.

31.01.2018 - 23:31

> Posiedzenie otworzył przewodniczący RO Leśnica Marian Cieślik. Przywitał radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia oraz protokołu z VIII posiedzenia.
> Przewodniczący Zarządu poprosił o zmianę kolejności realizowania punktów przyjętego planu sesji. Przewodniczący Rady wyraził zgodę. Przystąpiono do podejmowania uchwał.

31.01.2018 - 10:50

> Posiedzenie otworzył przewodniczący RO Leśnica Marian Cieślik, który przywitał radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia oraz protokołów z VI i VII sesji RO.
> Przewodnicząca Komisji Statutowej Anna Pietrońska przedstawiła prezentację dotyczą najważniejszych postanowień statutu Osiedla Leśnica.W czasie dyskusji na pytania i wątpliwości radnych odpowiadali Przewodniczący Rady i Przewodnicząca Komisji Statutowej.
> Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące: