Odnośniki podstawowe

01.03.2010 - 13:04

      Na posiedzenie RO w dniu 25.01.2010r przybył wiceprezydent Jarosław Obremski oraz przedstawiciele Wrocławskich Inwestycji Janusz Pasierb Kierownik Projektu i Marek Szempliński Rzecznik Prasowy. Poniżej przytaczamy najważniejsze wypowiedzi gości:

30.01.2010 - 00:54

 Radni na początku spotkania przyjęli zmieniony porządek obrad i protokół poprzedniej sesji. Wiceprezydent Maciej Bluj odwołał wizytę. Zarząd zwróci się do wiceprezydenta M.Bluja o ustanowienie cyklicznych spotkań dotyczących inwestycji na obszarze naszego osiedla

01.12.2009 - 11:20

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się 26.10.2009r. Na początku spotkania głos zabrał gość, Pan Stanisław Gudyma, zastępca przewodniczącego Związku Sybiraków III RP. Podziękował za zorganizowanie koncertu „Syberyjskiego Krakowiaka” i przybliżył zebranym działalność Związku.

17.11.2009 - 00:46

 Sesja odbyła się 28.09.2009r. Na początku obrad przyjęto program sesji ze zmianami oraz protokół z sesji poprzedniej .Następnie odbyło się głosowanie nad poprawkami do regulaminu zgłoszonymi przez radnych. Przyjęto większość poprawek, dodatkowy paragraf dotyczący pism terminowych a następnie regulamin w pełnym brzmieniu.

14.11.2009 - 01:45

Sesja odbyła się 31.08.2009r.
1.Radni uczcili minutą ciszy pamięć ofiar II wojny światowej.
2.Zatwierdzenie zmienionego programu sesji (nie zgłosił się pan Kazimierz Pająk, który miał objąć mandat) oraz protokołu z poprzedniej.
3.Wizyta gościa, Jolanty Mądry, dyrektora Zespołu Żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Wolskiej z zaproszeniem  do Zespołu.
4. Wizyta mł. asp. Jarosława Krężela – omówienie zdarzeń na osiedlu, skarg mieszkańców, przeprowadzki komisariatu na ul.Średzką.

14.11.2009 - 01:37

Sesja odbyła się 29.06.2009r.
1. Na sesję przybyli mieszkańcy podtopionej ul. Żwirowej. Żądają wybudowania stałej przepompowni nad Bystrzycą. Rada wystąpi o budowę takiej przepompowni a  na chwilę obecna poprosi o interwencję centrum kryzysowe. Radny Bronisław Piela , w trakcie trwania posiedzenia został oddelegowany do nadzorowania sytuacji alarmowej nad Bystrzycą.

14.11.2009 - 01:29

Sesja odbyła sie 25.05.2009r. Gościem Rady był zastępca komendanta posterunku Policji w Leśnicy insp. Mirosław Iwanicki.
 Na spotkaniu omówiono:
1. Sprawy bieżące
– Przewodniczący Zarządu i Komisji Usług, Handlu, Bezpieczeństwa i praworządności  wzięli udział w spotkaniu w UM dotyczącym stanu bezpieczeństwa we Wrocławiu. Przedstawili na nim swoje raporty Komendanci Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Poruszono kwestię rozszerzania monitoringu na terenie miasta. Leśnica nie została ujęta w tym planie.

14.11.2009 - 01:23

23.04.09r. w siedzibie RO odbyła się sesja Rady Osiedla Leśnica.
Na sesji ustalono, że posiedzenia RO będą się odbywały w ostatni poniedziałek miesiąca o  godz.18:00 a posiedzenia Zarządu osiedla dwa razy w miesiącu. Dyżury radnych w siedzibie Rady ul. Płońskiego 13   będą pełnione w każdy poniedziałek od 16:30 do 18:00 i czwartek od 17:00 do 18:30. Również w poniedziałki i czwartki od 17:00 d0 18:00 działać będzie biuro porad prawnych i obywatelskich.
 Zostały powołane stałe komisje problemowe:
- Komisja zdrowia i ochrony środowiska

14.11.2009 - 01:20

Sesja odbyła się dnia 31.03.2009r. o godz. 17:00 w sali Sesyjnej Rady Miejskiej.