Odnośniki podstawowe

31.01.2018 - 10:41

> Obrady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał radnych i poprosił o zatwierdzenie porządku sesji nadzwyczajnej.

08.12.2017 - 16:27

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski, który przywitał radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący poprosił radnych o przyjęcie protokołu z V posiedzenia RO. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, jedenaście głosowało za, jedna wstrzymała się od głosu. Józef Piskorski i Jan A. Kułacz wręczyli radnym legitymacje i rozdali wizytówki.
Uchwały:

08.12.2017 - 16:05

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał gości komendanta Komisariatu Wrocław Leśnica nadkomisarza Jacka Seweryna i radną RMW Grażynę Kordel oraz zebranych radnych.

14.10.2017 - 20:23

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał gościa Elżbietę Lenczyk, dyrektora CK Zamek oraz zebranych radnych.

27.09.2017 - 09:39

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

27.09.2017 - 09:04

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad. Radny Zbigniew Wojciechowski zapytał czy konieczne jest powoływanie komisji już na tej sesji Rady.  Jan A. Kułacz powiedział, że sprawy Osiedla toczą się bez przerwy, na bieżąco spływają do RO różne dokumenty, które wymagają opinii odpowiednich komisji i zwłoka w ich powołaniu może powodować utrudnienia w pracy Rady.

27.09.2017 - 08:51

Pierwszą sesję Rady Osiedla Leśnica VII Kadencji otworzyła, Radna RM Wrocławia Grażyna Kordel, która przywitała zebranych w Sali Sesyjnej i poinformowała, że została wskazana przez przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Jacka Ossowskiego do prowadzenia obrad do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Leśnica. Następnie odczytała porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji oraz poprosiła o sporządzenie protokołu z sesji.

21.09.2017 - 14:24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2017 - 14:21

Notatka z XLVI sesji RO Leśnica, 12.05.17

01.03.2017 - 01:43

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLI posiedzenia RO.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu: