Odnośniki podstawowe

08.12.2017 - 16:05

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał gości komendanta Komisariatu Wrocław Leśnica nadkomisarza Jacka Seweryna i radną RMW Grażynę Kordel oraz zebranych radnych.

14.10.2017 - 20:23

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał gościa Elżbietę Lenczyk, dyrektora CK Zamek oraz zebranych radnych.

27.09.2017 - 09:39

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

27.09.2017 - 09:04

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad. Radny Zbigniew Wojciechowski zapytał czy konieczne jest powoływanie komisji już na tej sesji Rady.  Jan A. Kułacz powiedział, że sprawy Osiedla toczą się bez przerwy, na bieżąco spływają do RO różne dokumenty, które wymagają opinii odpowiednich komisji i zwłoka w ich powołaniu może powodować utrudnienia w pracy Rady.

27.09.2017 - 08:51

Pierwszą sesję Rady Osiedla Leśnica VII Kadencji otworzyła, Radna RM Wrocławia Grażyna Kordel, która przywitała zebranych w Sali Sesyjnej i poinformowała, że została wskazana przez przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Jacka Ossowskiego do prowadzenia obrad do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Leśnica. Następnie odczytała porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji oraz poprosiła o sporządzenie protokołu z sesji.

21.09.2017 - 14:24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2017 - 14:21

Notatka z XLVI sesji RO Leśnica, 12.05.17

01.03.2017 - 01:43

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLI posiedzenia RO.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

01.03.2017 - 01:22

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
Inwestycje:
Projekt Ratyń I – trwają prace końcowe, układane są nawierzchnie, porządkowane chodniki i pobocza. Otrzymaliśmy potwierdzenie o uwzględnieniu przedstawicieli rady w komisji odbiorowej. Odbiór inwestycji nastąpi prawdopodobnie po Nowym Roku.

08.01.2017 - 02:23

Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.