Odnośniki podstawowe

01.03.2017 - 01:22

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
Inwestycje:
Projekt Ratyń I – trwają prace końcowe, układane są nawierzchnie, porządkowane chodniki i pobocza. Otrzymaliśmy potwierdzenie o uwzględnieniu przedstawicieli rady w komisji odbiorowej. Odbiór inwestycji nastąpi prawdopodobnie po Nowym Roku.

08.01.2017 - 02:23

Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.

07.01.2017 - 21:56

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który poprosił zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

07.01.2017 - 21:07

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który poprosił zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia RO z dnia 29.08.2016 r.

28.11.2016 - 14:05

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego planu posiedzenia i protokołu z poprzednich obrad.

28.11.2016 - 13:14

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia RO
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

30.06.2016 - 13:05

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący RO Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia RO.

30.06.2016 - 12:45

Posiedzenie otworzył przewodniczący RO Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia RO.

30.06.2016 - 12:29

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący RO Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.

28.05.2016 - 14:03

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia . W głosowaniu wzięło udział 12 osób, program i protokół przyjęto jednogłośnie.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu: