Odnośniki podstawowe

07.01.2017 - 21:56

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który poprosił zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

07.01.2017 - 21:07

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który poprosił zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia RO z dnia 29.08.2016 r.

28.11.2016 - 14:05

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego planu posiedzenia i protokołu z poprzednich obrad.

28.11.2016 - 13:14

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia RO
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

30.06.2016 - 13:05

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący RO Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia RO.

30.06.2016 - 12:45

Posiedzenie otworzył przewodniczący RO Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia RO.

30.06.2016 - 12:29

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący RO Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.

28.05.2016 - 14:03

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia . W głosowaniu wzięło udział 12 osób, program i protokół przyjęto jednogłośnie.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

28.05.2016 - 13:46

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji oraz protokołów z poprzednich posiedzeń RO z dnia 14 i 18.12.2015r. . W głosowaniu wzięło udział 15 osób, program przyjęto jednogłośnie, za przyjęciem protokołów głosowało 14 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Informacje bieżące:

20.02.2016 - 23:18

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica. Nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane w związku ze zmienioną procedurą przyznawania dodatkowych środków w ramach projektów dofinansowywanych przez WCRS. Ostateczny termin składania projektów do ZOJM wyznaczono na 14 stycznia 2016r., a pierwsza planowa sesja RO odbędzie się 25.01.2016r. Piotr Dzikowski poprosił  zebranych o przyjęcie programu sesji.  W głosowaniu wzięło udział 16 osób, program przyjęto jednogłośnie.
Uchwały: