Odnośniki podstawowe

28.05.2016 - 13:46

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji oraz protokołów z poprzednich posiedzeń RO z dnia 14 i 18.12.2015r. . W głosowaniu wzięło udział 15 osób, program przyjęto jednogłośnie, za przyjęciem protokołów głosowało 14 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Informacje bieżące:

20.02.2016 - 23:18

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica. Nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane w związku ze zmienioną procedurą przyznawania dodatkowych środków w ramach projektów dofinansowywanych przez WCRS. Ostateczny termin składania projektów do ZOJM wyznaczono na 14 stycznia 2016r., a pierwsza planowa sesja RO odbędzie się 25.01.2016r. Piotr Dzikowski poprosił  zebranych o przyjęcie programu sesji.  W głosowaniu wzięło udział 16 osób, program przyjęto jednogłośnie.
Uchwały: 

20.02.2016 - 23:11

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji.  W głosowaniu wzięło udział 13 osób, program przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia wzięło udział 14 radnych – za głosowało 13 osób, przeciw 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

20.02.2016 - 22:50

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji. W głosowaniu wzięło udział 13 osób, program przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia wzięło udział 13 radnych – za głosowało 10 osób, przeciw 0, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

20.02.2016 - 22:26

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał Henryka Macałę przewodniczącego Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Osiedli RM Wrocławia oraz zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, program przyjęto jednogłośnie. Następnie przewodniczący poprosił zebranych o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO z dnia 28.09.2015r.  W głosowaniu wzięło udział 11 radnych – za głosowało 10 osób, przeciw 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący Komisji ds.

11.11.2015 - 22:01

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia RO.
Przewodniczący Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Osiedli RM Wrocławia Henryka Macała nie mógł przybyć na dzisiejszą sesję, będzie naszym gościem za miesiąc. Odwiedził nas natomiast nowy strażnik osiedlowy mł. insp. Piotr Nowaczyk, któremu radni zgłosili następujące problemy:

11.11.2015 - 21:43

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który poprosił przyjęcie programu obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Zarządu poinformował o inwestycjach prowadzonych na Osiedlu:
- dobiega końca przebudowa mostu na Ługowinie w ul. Kosmonautów, w ostatnią sobotę do Leśnicy wróciły tramwaje;

15.10.2015 - 14:58

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał radnych i poprosił o przyjecie programu sesji oraz protokołu z sesji XXIII. Przewodniczący Zarządu poinformował o trwających inwestycjach:
Wykonywane są prace modernizacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wolskiej, Dolnobrzeskiej, Eluarda i Zajazdowej. W większości miejsc na ul. Eluarda kładzione są już nawierzchnie;

13.07.2015 - 00:43

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, poprosił o przyjęcie programu sesji - program przyjęto jednogłośnie.
Następnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia rady - w głosowaniu wzięło udział 15 radnych – za głosowało 14 osób, przeciw 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

21.06.2015 - 13:19

Wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski przywitał radnych i poprosił o przyjęcie planu sesji. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć pani Joanny Zaczkiewicz, zmarłej 4 kwietnia br. wicedyrektor Przedszkola nr 15. W głosowaniu za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia wzięło udział 12 radnych: za przyjęciem głosowało 10 osób, przeciw 0, wstrzymały się 2 osoby. 
Informacje Zarządu: