Odnośniki podstawowe

20.02.2016 - 23:11

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji.  W głosowaniu wzięło udział 13 osób, program przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia wzięło udział 14 radnych – za głosowało 13 osób, przeciw 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

20.02.2016 - 22:50

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji. W głosowaniu wzięło udział 13 osób, program przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia wzięło udział 13 radnych – za głosowało 10 osób, przeciw 0, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

20.02.2016 - 22:26

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał Henryka Macałę przewodniczącego Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Osiedli RM Wrocławia oraz zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji. W głosowaniu wzięło udział 11 osób, program przyjęto jednogłośnie. Następnie przewodniczący poprosił zebranych o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RO z dnia 28.09.2015r.  W głosowaniu wzięło udział 11 radnych – za głosowało 10 osób, przeciw 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący Komisji ds.

11.11.2015 - 22:01

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia RO.
Przewodniczący Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Osiedli RM Wrocławia Henryka Macała nie mógł przybyć na dzisiejszą sesję, będzie naszym gościem za miesiąc. Odwiedził nas natomiast nowy strażnik osiedlowy mł. insp. Piotr Nowaczyk, któremu radni zgłosili następujące problemy:

11.11.2015 - 21:43

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który poprosił przyjęcie programu obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Zarządu poinformował o inwestycjach prowadzonych na Osiedlu:
- dobiega końca przebudowa mostu na Ługowinie w ul. Kosmonautów, w ostatnią sobotę do Leśnicy wróciły tramwaje;

15.10.2015 - 14:58

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał radnych i poprosił o przyjecie programu sesji oraz protokołu z sesji XXIII. Przewodniczący Zarządu poinformował o trwających inwestycjach:
Wykonywane są prace modernizacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wolskiej, Dolnobrzeskiej, Eluarda i Zajazdowej. W większości miejsc na ul. Eluarda kładzione są już nawierzchnie;

13.07.2015 - 00:43

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, poprosił o przyjęcie programu sesji - program przyjęto jednogłośnie.
Następnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia rady - w głosowaniu wzięło udział 15 radnych – za głosowało 14 osób, przeciw 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:

21.06.2015 - 13:19

Wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski przywitał radnych i poprosił o przyjęcie planu sesji. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć pani Joanny Zaczkiewicz, zmarłej 4 kwietnia br. wicedyrektor Przedszkola nr 15. W głosowaniu za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia wzięło udział 12 radnych: za przyjęciem głosowało 10 osób, przeciw 0, wstrzymały się 2 osoby. 
Informacje Zarządu:

04.05.2015 - 01:56

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Wszyscy obecni głosowali za przyjęciem programu.Następnie przyjęto protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia Rady z dnia 23.02.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za głosowało 11 osób, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby.
Informacje Zarządu:

04.05.2015 - 01:29

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał gości oraz zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Program przyjęto jednogłośnie.Na sesję przybyli Andrzej Janusz naczelnik III Oddziału Straży Miejskiej i nowy strażnik osiedlowy Mateusz Pomykała. Jan Kułacz przywitał gości i przypomniał, że współpraca strażnika miejskiego z RO wynika z porozumienia między Zarządem a Naczelnikiem Straży Miejskiej we Wrocławiu.