Odnośniki podstawowe

17.11.2011 - 02:01

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Rady Piotr Dzikowski. Zebrani przyjęli proponowany program sesji oraz zatwierdzili protokół z dnia 27.06.2011r. Sprawy bieżące streściła wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Sylwia Budzik.

27.09.2011 - 13:43

Przewodniczący Rady Osiedla rozpoczął posiedzenie. Zebrani jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.

07.07.2011 - 02:26

Przewodniczący Rady Osiedla przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie. Uwagę do programu sesji wniósł radny Zbigniew Wojciechowski. Uwaga dotyczyła zbliżającego się remontu ul. Kosmonautów. Zebrani przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. Następnie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć radnej Wiesławy Partyki.

06.06.2011 - 11:08

Spotkanie rozpoczęła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Leśnica Grażyna Kordel, która przywitała gości i radnych oraz odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Również jednogłośnie, zebrani przyjęli protokół z poprzedniej sesji . Glos zabrał pan Jacek Surtyk, Dyrektor MOPS we Wrocławiu, który omówił najważniejsze zagadnienia w działalności Mops-u:

21.04.2011 - 02:32

Przewodniczący Rady Osiedla rozpoczął posiedzenie. Zebrani przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.
Sprawy bieżące:
- naprawiono schody na pętli tramwajowej, po interwencji rady ( brak reakcji na zgłoszenie mieszkańca osiedla w tej sprawie)
- odbyło się spotkanie Zarządu z wicedyrektorami ZDiUM, zgłosiliśmy wiele miejsc na Osiedlu, w których potrzebne są remonty i naprawy ulic

04.04.2011 - 01:23

Przewodniczący Rady Osiedla przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie RO Leśnica. Zebrani zatwierdzili porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. Bieżące sprawy Zarządu przedstawił Stanisław Kibało:
- komendant Mirosław Iwanicki poinformował o obsadzeniu 4 wakatów, w tym zastępcy komendanta
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 poinformował, że są już plany inwestycyjne dotyczące boisk, jednak ich realizacja została odłożona w czasie

11.03.2011 - 01:14

Przewodniczący Rady Osiedla Piotr Dzikowski przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie RO Leśnica. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.
Sprawy bieżące przedstawił Przewodniczący Zarządu Stanisław Kibało:

14.02.2011 - 01:59

Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Grażyna Kordel. Przyjęto program sesji oraz protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.10.2010r.
Następnie głos zabrał gość, Komendant Komisariatu Policji w Leśnicy, Mirosław Iwanicki. Omówił bardzo dobre warunki pracy w nowej siedzibie komisariatu i poprosił zebranych o pytania i uwagi. Radni poruszyli następujące problemy:

10.01.2011 - 01:49

Po rozpoczęciu obrad zebrani przyjęli proponowany porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji. Sprawy Zarządu omówiła sekretarz J.Lisowska, były to między innymi:
- odpowiedź Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – zgodnie z opinią RO do karty nieruchomości, działka na ul. Dolnobrzeskiej zostanie najpierw podzielona a następnie wystawiona na przetarg;

30.10.2010 - 23:11

Przewodniczący Rady Osiedla Piotr Dzikowski rozpoczął posiedzenie, przywitał zebranych i poprosił o przegłosowanie proponowanego porządku obrad. Porządek przyjęto jednogłośnie. Następnie jednogłośnie przyjęto protokół z sesji w dniu 30.08.2010r.