Odnośniki podstawowe

12.12.2013 - 01:39

  I sesję Rady Osiedla Leśnica  odbyła się 7 czerwca 2013 roku w sali sesyjnej Rady Miasta we Wrocławiu. Sesję rozpoczęła o godz. 12.30 pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia.

07.06.2013 - 07:00

 _______________________________________________________________________________________________

29.05.2013 - 01:08
Obrady otworzył przewodniczący RO Leśnica Piotr Dzikowski, który poprosił zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz o zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla. Program i protokół zatwierdzono jednogłośnie.
29.05.2013 - 00:40

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca RO Leśnica Grażyna Kordel. Wszyscy radni oddali głos za przyjęciem programu oraz zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji Rady Osiedla. Stanisław Kibało poinformował zebranych, że 4 marca odbyło się spotkanie radnych z wiceprezydentem Wrocławia Maciejem Blujem. Na wstępie tego spotkania prezydent poprosił o wyłączenie z dyskusji punktów dotyczących nowego osiedla Nowe Żerniki (Wuwa2) i zaproponował w tej sprawie spotkanie odrębne.

22.04.2013 - 00:43
Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Leśnica Grażyna Kordel, która przywitała gości Naczelnika III Oddziału Straży Miejskiej oraz Kierownika Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Leśnicy. A. Gruszczyński na wstępie poinformował, że trwa tydzień pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i poprosił o kierowanie na Policję osób potrzebujących pomocy. Naczelnik Dudziak poprosił zebranych o informacje dotyczące pracy Straży Miejskiej na osiedlu. Zbigniew Wojciechowski omówił sprawę ul.
05.03.2013 - 10:48

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Leśnica Grażyna Kordel.  Wszyscy radni głosowali za przyjęciem programu i zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji .

31.01.2013 - 01:40

Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca RO Leśnica Grażyna Kordel, która poprosiła zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z sesji  z dnia 26.11.2012r. i z nadzwyczajnej sesji Rady Osiedla Leśnica z dnia 3.12.2012r.

31.01.2013 - 01:20

Obrady otworzył Przewodniczący RO Leśnica Piotr Dzikowski,  który poprosił radnych o przyjęcie porządku obrad. Wszyscy radni oddali głos za przyjęciem programu.
Następnie Skarbnik Osiedla przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków uzyskanych z odszkodowania za zalanie pomieszczeń RO Leśnica. Za przyjęciem uchwały głos oddało 11 osób, 3 wstrzymały się od głosu.Przewodniczący RO Leśnica podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady.

31.01.2013 - 01:16

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca RO Leśnica Grażyna Kordel, która poprosiła zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad  oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Skarbnik Osiedla przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia dodatkowych środków uzyskanych z CIRS na paczki świąteczne dla dzieci z osiedlowych świetlic środowiskowych. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w tej sprawie.

29.11.2012 - 01:19

Obrady otworzyła wiceprzewodnicząca RO Grażyna Kordel, która poprosiła zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji. Protokół z XXXIX sesji RO Leśnica przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem protokołu z sesji XL głosowało 10 osób, jedna wstrzymała się od głosu.