Odnośniki podstawowe

25.02.2012 - 00:33

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Rady Piotr Dzikowski, który przywitał przybyłych radnych osiedlowych oraz gościa, Radnego Rady Miejskiej Wrocławia, pana Rafała Czepila. Następnie poprosił zebranych o zaakceptowanie proponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

02.01.2012 - 00:15

Spotkanie rozpoczęła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Leśnica Grażyna Kordel, która przywitała radnych oraz odczytała porządek obrad. Zebrani jednogłośnie przyjęli program sesji. Kolejno radni, również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia RO Leśnica.
Sprawy bieżące przedstawił Przewodniczący Zarządu Stanisław Kibało:

07.12.2011 - 01:37

Przewodniczący Rady Osiedla przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie. Zebrani przyjęli proponowany program sesji oraz zatwierdzili protokół z dnia 26.09.2011r. Sprawy bieżące omówiła sekretarz Osiedla:

17.11.2011 - 02:01

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Rady Piotr Dzikowski. Zebrani przyjęli proponowany program sesji oraz zatwierdzili protokół z dnia 27.06.2011r. Sprawy bieżące streściła wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Sylwia Budzik.

27.09.2011 - 13:43

Przewodniczący Rady Osiedla rozpoczął posiedzenie. Zebrani jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.

07.07.2011 - 02:26

Przewodniczący Rady Osiedla przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie. Uwagę do programu sesji wniósł radny Zbigniew Wojciechowski. Uwaga dotyczyła zbliżającego się remontu ul. Kosmonautów. Zebrani przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. Następnie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć radnej Wiesławy Partyki.

06.06.2011 - 11:08

Spotkanie rozpoczęła wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Leśnica Grażyna Kordel, która przywitała gości i radnych oraz odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Również jednogłośnie, zebrani przyjęli protokół z poprzedniej sesji . Glos zabrał pan Jacek Surtyk, Dyrektor MOPS we Wrocławiu, który omówił najważniejsze zagadnienia w działalności Mops-u:

21.04.2011 - 02:32

Przewodniczący Rady Osiedla rozpoczął posiedzenie. Zebrani przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.
Sprawy bieżące:
- naprawiono schody na pętli tramwajowej, po interwencji rady ( brak reakcji na zgłoszenie mieszkańca osiedla w tej sprawie)
- odbyło się spotkanie Zarządu z wicedyrektorami ZDiUM, zgłosiliśmy wiele miejsc na Osiedlu, w których potrzebne są remonty i naprawy ulic

04.04.2011 - 01:23

Przewodniczący Rady Osiedla przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie RO Leśnica. Zebrani zatwierdzili porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. Bieżące sprawy Zarządu przedstawił Stanisław Kibało:
- komendant Mirosław Iwanicki poinformował o obsadzeniu 4 wakatów, w tym zastępcy komendanta
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 poinformował, że są już plany inwestycyjne dotyczące boisk, jednak ich realizacja została odłożona w czasie

11.03.2011 - 01:14

Przewodniczący Rady Osiedla Piotr Dzikowski przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie RO Leśnica. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.
Sprawy bieżące przedstawił Przewodniczący Zarządu Stanisław Kibało: