Odnośniki podstawowe

Partnerstwo Lokalne

Partnerstwo dla Leśnicy zostało zawarte 27 października 2010r. na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców osiedla Leśnica we Wrocławiu.
Intencją Partnerów jest podjęcie, a następnie rozwijanie na podstawie niniejszego porozumienia, współpracy międzysektorowej na rzecz integracji społecznej oraz rozwoju zasobów ludzkich na osiedlu Leśnica we Wrocławiu. Współpraca będzie opierała się w szczególności na połączeniu środków (wiedzy, informacji, zasobów ludzkich, kapitału) oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw w oparciu o zasadę równości Partnerów, zaufanie, otwartość i jawność działań. Celem, dla którego powołano Partnerstwo jest zintegrowanie i wspieranie dotychczasowych działań lokalnych oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Kontakt: partnerstwodlalesnicy@gmail.com FB: Partnerstwo dla Leśnicy
Partnerstwo podpisali:
•                Stowarzyszenie „Karan”
•                Fundacja „Lepsze dni”
•                Szkoła Podstawowa nr 51
•                Szkoła Podstawowa nr 95
•                Szkoła Podstawowa nr 24
•                Zespół Szkół Nr 24
•                Centrum Kultury „Zamek”
•                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•                Środowiskowy Dom Samopomocy Ratyń ul. Szkolna 11
•                Świetlica środowiskowa „Źródełko”
•                Rada Osiedla Leśnica
 
PROGRAM Artystyczny
Festyn partnerski
z Okazji Święta 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
10.06.2017r godz. 10.00-15.00
ul. Trzmielowicka 28, Wrocław
 
10.00 - 10.15
Rozpoczęcie Festynu, Przywitanie- i wprowadzenie Przedstawienie organizatorów festynu i przywitanie gości.
10.15 – 10.45
Występ: Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Domaniewa.
10.45 – 11.05
Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia w Naszym Domu -Przedstawienie artystyczne „Na straganie”.
11.05 - 11.35
Centrum Kultury  ZAMEK Sekcja Capuera.
11.35 - 11.50
Centrum Kultury Zamek- Zespoły  Taneczne PLEJADA istnieją już od 2006r.
11.50 – 12.20
Szkoły dla Niewidomych i Słabowidzących ul. Kamiennogórska          Jakub Czarnecki (śpiew RAP),  
12.20 - 12.50
Szkoła Podstawowa Nr 51 ul.-
Występ dzieci „Gdy piosenka szła do wojska”.
12.50 - 13.00
Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa –
Przedstawienie „Przyjaciółki”
13.00 - 13.20
Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa –
Program taneczno- wokalny
13.20 - 13.50
Przerwa bo zapraszamy na Plac oglądać i posłuchać Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych
14.00 - 14.15
OGŁOSZENIE wyników KONKURSU - Budowanie pojazdu wojskowego i wręczenie nagrody
14.15 - 14.30
Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia w Naszym Domu – Psni Ewa Dębska poprowadzi wspólne śpiewanie „Hymnu Życzliwego”
14.30 - 14.45
Prezentacja Grupy - Stabłowice Niepełnosprawni i Przyjaciele
14.45 - 15.00
Prezentacja - Rada Osiedla Leśnica