Odnośniki podstawowe

Partnerstwo Lokalne

Partnerstwo dla Leśnicy zostało zawarte 27 października 2010r. na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców osiedla Leśnica we Wrocławiu.
Intencją Partnerów jest podjęcie, a następnie rozwijanie na podstawie niniejszego porozumienia, współpracy międzysektorowej na rzecz integracji społecznej oraz rozwoju zasobów ludzkich na osiedlu Leśnica we Wrocławiu. Współpraca będzie opierała się w szczególności na połączeniu środków (wiedzy, informacji, zasobów ludzkich, kapitału) oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw w oparciu o zasadę równości Partnerów, zaufanie, otwartość i jawność działań. Celem, dla którego powołano Partnerstwo jest zintegrowanie i wspieranie dotychczasowych działań lokalnych oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Kontakt: partnerstwodlalesnicy@gmail.com FB: Partnerstwo dla Leśnicy
Partnerstwo podpisali:
•                Stowarzyszenie „Karan”
•                Fundacja „Lepsze dni”
•                Szkoła Podstawowa nr 51
•                Szkoła Podstawowa nr 95
•                Szkoła Podstawowa nr 24
•                Zespół Szkół Nr 24
•                Centrum Kultury „Zamek”
•                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•                Środowiskowy Dom Samopomocy Ratyń ul. Szkolna 11
•                Świetlica środowiskowa „Źródełko”
•                Rada Osiedla Leśnica