Odnośniki podstawowe

Witamy Państwa na stronie internetowej Rady Osiedla Leśnica - podstawowe informacje o RO

Rada Osiedla jest powołana do reprezentowania Mieszkańców. Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będzie nasze Osiedle, czy dobrze będzie się się nam na tym Osiedlu mieszkać. Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania  wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

W Osiedlu Leśnica działa 21-no osobowa Rada Osiedla wybrana w demokratycznych wyborach samorządowych przez mieszkańców następujących osiedli: Leśnica, Stabłowice, Złotniki, Żerniki Nowe, Ratyń, Żar, Mokra i Marszowice.

Rada jest Jednostką Pomocniczą Miasta Wrocławia sprawując swoje zadania społecznie, zgodnie z obowiązującym statutem, a na jej czele stoi Przewodniczący - Marian Cieślik.
 
Spośród Radnych wybrany został Zarząd Osiedla Leśnica, który realizuje swoje zadania pod przewodnictwem Jana Andrzeja Kułacza.
Przewodniczący Zarządu reprezentuje Osiedle wobec instytucji miejskich i Urzędu Miasta Wrocławia oraz na zewnątrz.
 
Przypominamy, że odrębnych rad wyżej wymienionych osiedli nie ma. W zakładce "Rada i Zarząd Osiedla" można znaleźć między innymi szczegółowy skład Rady oraz Statut Osiedla.
W siedzibie Rady Osiedla przy ul. Płońskiego 13 możecie Państwo osobiście bądź telefonicznie (71 349 44 96), w każdy poniedziałek od 16.30 do 18.00 i czwartek od 17.00 do 18.30. zgłaszać swoje wnioski i uwagi.